Wikier

Fri for å delta i fagforenings-aktiviteter

(Videresendt fra Tillitsvalgt ved NTNU)

På denne siden finner du regler og framgangsmåte ved fravær for deg som er tillitsvalgt ved NTNU og for ansatte som vil dra på kurs i regi av ei fagforening.


English: Union representative at NTNU

Fagforeninger | Temaside arbeidstid og fravær


Har du verv andre steder enn ved NTNU?

Se framgangsmåten for permisjon for ansatte i offentlige verv

Fri for deg som er tillitsvalgt ved NTNU

Som tillitsvalgt ved NTNU har du rett på lønnet fri ved utøvelse av tillitsvervet ditt. Det innebærer blant annet fri til å delta på fagforeningsmøter, opplæringstiltak og konferanser.

Du får ikke automatisk lønnet fri ved alle arrangementer knyttet til tillitsvervet ditt. I tvilstilfellene skal arbeidsgiver og fagforeningen sammen bestemme om arrangementet kvalifiserer til fri fra arbeidet.

Slik registrerer du fraværet

For å registrere fraværet i Selvbetjeningsportalen, må du sende en fraværssøknad i Selvbetjeningsportalen. Velg fraværsårsak «Hovedavtalen §38». Søknaden går til din leders godkjenning.

Fri for å delta på kurs i fagforening når du ikke har verv

Arbeidstakere som ikke har verv, har også mulighet til å delta på organisasjonsfaglige kurs i regi av fagforeninger. For å kunne registrere et slikt fravær, må du først be om at denne fraværstypen blir tilgjengelig for deg i Selvbetjeningsportalen:

  1. Send skjema om utvidet fraværskvote til Tjenestesenteret for lønn og HR i NTNU Hjelp. Merk at du ønsker fraværskvote for å kunne delta i fagforenings-aktivitet, og at du ikke er tillitsvalgt.
  2. Vent på svar i NTNU Hjelp, og sjekk at kvoten har blitt tilgjengelig i Selvbetjeningsportalen (står som Tj.fri off verv/org.oppdr i kvoteoversikten).
  3. Send en fraværssøknad i Selvbetjeningsportalen. Velg fraværsårsak «Hovedavt. §39 Tjenestefri».

Samme framgangsmåte gjelder for ansatte i offentlige verv.

Kilder

Kontakt

Har du spørsmål om denne permisjonen? Kontakt Tjenestesenteret.