Wikier

Fagforeninger

Informasjon om fagforeninger og verneombud ved NTNU.


English version - Labour unions.

Temaside Ny ved NTNU | Sider merket med fagforening


Fagforeningene ivaretar dine interesser og sikrer din medbestemmelsesrett på arbeidsplassen. Dette gjør de blant annet ved å:

  • Ta seg av medlemmenes interesser i sentrale og lokale lønnsoppgjør.
  • Utarbeide krav om nye avtaler.
  • Yte hjelp under arbeidskonflikter og liknende.
  • Representere medlemmene i forbindelse med tilsettinger.
  • Holde medlemmene informert om aktuelle lønns- og arbeidsspørsmål.

Du må selv ta kontakt med aktuell fagforening for å melde deg inn.

Fagforeninger ved NTNU

Oversikt over fagforeningene ved NTNU, sortert under de fire hovedsammenslutningene på arbeidstakersiden:

AKAD - Akademikerne

Les om Akademikerne på Akademikerne.no

LO - Landsorganisasjonen i Norge

Les om LO på LO.no

UNIO - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Les om Unio på Unio.no

YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Les om YS på YS.no

Frittstående

Disse fagforeningene er tilknyttet AKAD under forhandlinger.

Fagforeningstrekk i lønnssystemet

De fleste fagforeningene tilbyr at vi som arbeidsgiver trekker fagforeningskontingent direkte fra lønn. Ordningen med trekk i lønn for kontingent er en avtale mellom det enkelte medlem og dets fagforening.

Tjenestesenteret for lønn og HR, som administrerer lønnssystemet ved NTNU, får beskjed fra fagforeningen om nye medlemmer. Du som ansatt trenger ikke å gjøre noe. Så snart Tjenestesenteret har fått beskjed fra fagforeningen, registrerer vi fagforeningstrekket i lønnssystemet.

Hvis du ikke har trekk, men betaler fagforeningsmedlemskap via faktura, må du gi beskjed til Tjenestesenteret om det sammen med dokumentasjon.

Fagforeningstrekk og skatteplikt

Du har et skattefritt beløp per år. Når taket for skattefrihet for fagforeningstrekk er nådd, blir trekket per måned skattepliktig. Da økes skattegrunnlaget og nettolønn vil gå ned. Som regel vil endringen finne sted en gang på høsten.

Hvis du bytter fagforening i hovedtariffavtaleperioden

Alle som er organisert i en fagforening er bundet til sin tariffavtale i de to årene den har gyldighet. Det betyr at hvis du bytter fagforening i perioden, er du bundet til tariffavtalen til foreninga du tilhørte i starten av hovedtariffavtaleperioden. Du blir altså medlem av den nye foreninga umiddelbart, men lønna di blir forhandlet på tariffavtalen du tilhørte ved starten av hovedtariffavtaleperioden.

Uorganiserte som melder seg inn i en fagforening

Når du som uorganisert blir medlem av en fagforening, knyttes du til den tariffavtalen fagforeningen din tilhører fra datoen du melder deg inn. Du registreres da med fagforeningstrekk og får årslønn/lønnstrinn ut ifra hvilken tariffavtale du tilhører.

Verneombud

Verneombudene skal ivareta medarbeidernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.

Medbestemmelse

Hovedavtalen i staten og NTNUs tilpasningsavtale regulerer samarbeidsgrunnlaget for reell medbestemmelse mellom arbeidsgiver og fagforeningene ved NTNU.

Les mer om medvirkning og medbestemmelse.

Annet