Wikier

Medvirkning og medbestemmelse

På denne siden finner du som ansatt informasjon om hva medvirkning og medbestemmelse er og hvordan det fungerer her ved NTNU. Du får også tips og råd til hvordan du kan holde deg informert og bidra aktivt til å utvikle både deg selv og organisasjonen.

English version: Participation and co-determination

Temaside: Ny ved NTNU

Hva er medvirkning?

Medvirkning betyr at du har muligheten til å si din mening om noe, og at din mening blir lyttet til. Som ansatt ved NTNU betyr det for eksempel at du skal kunne si din mening om saker som angår NTNU og ditt eget arbeidsmiljø:

«Medvirkning innebærer at arbeidstakernes synspunkter og innspill skal høres og vurderes nøye, før arbeidsgiver tar en endelig beslutning. Arbeidstakerne har både en rett og en plikt til å medvirke. Medvirkning er derfor et sentralt virkemiddel for å oppfylle arbeidsmiljølovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.» Kilde: Arbeidstilsynet.no

Medvirkning skal blant annet sikre dine muligheter faglig og personlig utvikling, selvbestemmelse og innflytelse.

Hos NTNU ivaretas direkte medvirkning av avdelingens ledere og ansatte, hvor medarbeiderne selv medvirker i utforming av beslutninger som berører arbeidssituasjonen.

Les mer om medvirkning:

Hva er medbestemmelse?

Medbestemmelse er deltakelse i avgjørelser som angår din arbeidssituasjon. Den ivaretas dette gjennom tillitsvalgte og andre valgte representanter for de ansatte.

Medbestemmelse skal bidra til at alle arbeidstakere får de samme mulighetene og at goder og ulemper fordeles på en rettferdig og legitim måte.

Hos NTNU ivaretas medbestemmelse gjennom tillitsvalgte i strukturerte møtepunkter mellom arbeidsgiver og fagforeningene. Se neste avsnitt om «Våre formelle kanaler for medbestemmelse».

Våre formelle organer for medbestemmelser

Ved NTNU har vi flere medvirknings- og medbestemmelsesorganer. Hvert organ har en egne wikisider for du kan finne mer informasjon om disse:

Hold deg informert

NTNUs kommunikasjonspolitikk har som mål å ha velinformerte medarbeidere og studenter som trives og som aktivt bidrar til å utvikle organisasjonen. Gjennom en kultur preget av åpenhet, dialog og medvirkning skal vi sikre intern kunnskapsdeling og deltakelse.

 • Delta på møter som holdes i din avdeling, faggruppe, institutt: Personalmøter, forum, informasjonsmøter og andre interne møter.
 • Hold deg orientert på Innsida. Finn dine favorittkanaler og følg med på disse.
 • Bruk Innsida veiledninger og hjelp eller spør din nærmeste nettkontakt om du er i tvil om hvordan du bruker Innsida.
 • Orienter deg om hvem som er din nærmeste tillitsvalgte og hvem som representerer deg i ulike råd og utvalg.
 • Gjør deg kjent med organisasjonen, og orienter deg om den faglige aktiviteten ved NTNU. Les Universitetsavisa. Følg med på NTNUs eksterne kanaler, som fagblogger, og øvrige kanaler for sosiale medier ved NTNU. Du kan også bidra til å spre saker – del dem i ditt nettverk!
 • Delta på uformelle arenaer når det skjer noe – ta gjerne initiativ til hyggelige sammenkomster med dine kollegaer.
 • Bli med på NTNU-arrangementer der du kan treffe kollegaer og få faglig påfyll.

Slik kan du bidra

Her er noen tips om hvordan du som ansatt kan holde deg og andre orientert om det som skjer, påvirke din arbeidsplass og bidra til å bygge en god kultur i din enhet og på fakultetet.

 • Delta på allmøter, workshoper og andre arenaer der du kan komme med innspill i beslutningsprosesser.
 • Publiser meldinger på Innsida til relevante målgrupper om saker du har ansvar for. Oppfordre til innspill og kommentarer til meldingen der det er aktuelt.
 • Husk at ansvaret for informasjon og kommunikasjon følger saksansvaret både for ledere og medarbeidere.
 • Engasjer deg i kommentarfeltene på Innsida.
 • Sørg for at viktig informasjon er tilgjengelig på norsk og engelsk.
 • En god rettesnor er å informere internt før man informerer eksternt.
 • Hold ansattprofilen din oppdatert. Slik kan dine kollegaer, i tillegg til eksterne samarbeidspartnere og andre, finne informasjon om hva du jobber med.
 • Vis frem din tilhørighet! Bruk NTNUs grafiske maler i presentasjoner, brev, notater, roll-up og annet informasjonsmateriell, både internt og eksternt.

Andre lenker

7149 Visninger