Wikier

Hvem kontakter jeg

Lokalt samarbeidsutvalg - LOSAM

På denne siden finner du informasjon om det lokale organet for medbestemmelse (LOSAM) ved NTNU.

Se flere råd og utvalg ved NTNU

LOSAM er det lokale organet for medbestemmelse ved hver enkelt enhet etter Hovedavtalen og tilpasningsavtalen ved NTNU. Det er opprettet LOSAM ved alle fakultet og VM, i tillegg er det tre LOSAM i fellesadministrasjonen, samt at det er egne LOSAM i Ålesund og Gjøvik som ivaretar forhold som berører disse to campusene direkte.

I LOSAM møter lokale tillitsvalgte som representanter for sine fagforeningers medlemmer og arbeidsgiver for å få informasjon, drøfte og i enkelte tilfeller forhandle i saker som gjelder det enkelte LOSAM området. Typiske saker i LOSAM kan være budsjettforslag, utlysning, bemannings- og virksomhetsplaner, mindre byggesaker, plassering av avdelinger, interne organisasjonsendringer, velferdstiltak mm. For utfyllende informasjon se Hovedavtalens kapittel 3, § 18 og §19.

Lokalt hovedverneombud har også anledning til å stille i LOSAM møtene som observatør med talerett ved drøfting og forhandling av saker vedrørende hovedavtalen, som nevnt i arbeidsmiljøloven.

Oversikt over IDF-LOSAM-representanter ved alle enheter ved NTNU. IDF står for Informasjon, Drøfting og Forhandling. LOSAM betyr LOkalt SAMarbeidsutvalg og består av representanter fra arbeidsgiver, verneombud og lokale fagforeningsrepresentanter. 

Finn representanter og referat

 1. AD - Fakultet for arkitektur og design
 2. MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap
 3. HF - Det humanistiske fakultet
 4. IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk
 5. IV - Fakultet for ingeniørvitenskap
 6. NV - Fakultet for naturvitenskap
 7. SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 8. ØK - Fakultet for økonomi
 9. VM - Vitenskapsmuseet
 10. RO - Rektors stab og organisasjon og UB
 11. UTD - Utdanning
 12. ØEC - Økonomi, eiendom og campusservice
 13. GSAM - Lokalt samarbeidsorgan for Gjøvik
 14. ÅSAM - Lokalt samarbeidsorgan for Ålesund

AD - Fakultet for arkitektur og design

Se også: Referater

MH - Fakultet for medisin og helsevitenskap

Organisasjon/rolle Medlemmer Varamedlemmer
Arbeidsgiver - MH Siri Forsmo (dekan)
Tor Christian Sletner (avdelingsdirektør)
 
YS, Parat Ikke oppnevnt.  
LONorsk Tjenestemannslag (NTL) Jannicke Gjølme Eriksen  Tove Opdal
Unio, Norsk sykepleierforbund (NSF) Geir-Tore Stensvik Hanne Karlsaune
Unio, Forskerforbundet (FF) Ann-Katrin Stensdotter Marit Granhaug
Akademikerne (LVS) Kari Risnes  Lars C. Lervik
Akademikerne (Samfunnsviterne) Øystein Indergård  
Akademikerne (Tekna) Caroline Hild Pettersen Kathrin Torseth
NITO Hanne Hella  Bjørg Steinkjer
Lokalt hovedverneombud Brage Hansen  

Sekretær for LOSAM er Bjarne Lein.

Møteinnkallinger og referater publiseres i NTNU eInnsyn

LOSAM har oppnevnt følgende representanter til rådgivende gruppe ved ansettelser i tekn-/adm.stillinger (side tilgjengelig for HR på MH).

 

HF - Det humanistiske fakultet

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver - HF Anne Kristine Børresen (dekan)
John Kamsvåg (adm. leder)
 
 
Parat Ingen oppnevnt Nina Laeskogen
NTL Vanessa Necchi Espen Andresen
Forskerforbundet Lars Ursin Anne Karine Kleveland
Akademikerne Martine Sletten Ida Marie Henriksen
Lokalt hovedverneombud Gro Lurås Christer Bakke Andresen

Sekretær for LOSAM er Lillian Moen

Se også: Referater

 

IE - Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk

Organisasjon/roll

Medlemmer Varamedlemmer
Arbeidsgiver – IE Ingrid Schjølberg  (dekan)
Bernt Asle Arntsen (avdelingsdirektør)
Cathrine Haugan Grønvik (HR/HMS-sjef)
Vera Herfjord (sekretær)
 
Tekna Kirsti Elisabeth Berntsen
Rolf Kristian Snilsberg
Rune Sætre
Forskerforbundet Erik Hjelmås Britt Marie Hegnes
Parat Anne Hilde Ruen Nymoen  
NTL Knut Andreas Holt Sverre Vegard Pettersen
NITO Gunnar Aske Elin Merethe Todal
Lokalt hovedverneombud Erik Wessel-Berg Aksel Andreas Reitan Hanssen

Se også: Referater

 

IV - Fakultet for ingeniørvitenskap

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver - IV Olav Bolland (dekan) Anne Rossvoll
LO - NTL Runa Nilssen Andreas Noteng
YS - Parat Wenche Finseth Paul Svendsen
Akademikerne - Tekna Arild Clausen Lisbeth Hultmann
Forskerforbundet Nina Lødøen Morten Welde
NITO Eugen Uthaug  
Lokalt hovedverneombud - IV Bent Lervik (Observatør)  
Sekretær Eva Terese Voldhagen  

Se også: Saksliste og referater | eldre referater

For medlemmer: Møteverktøy

 

NV - Fakultet for naturvitenskap

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer
Arbeidsgiver - NV Øyvind Weiby Gregersen (dekan)  
Parat Lise Skorstad Arild Vatn
NTL Anita Storsve Ronny Kjelsberg
Forskerforbundet Maria Wallin Lisbeth Aune
Tekna Gerd Inger Sætrom

 

NITO Pei Na Kui Elin Harboe Albertsen
Lokalt hovedverneombud - NV Henriette Vaagland Amalie J.H. Mathisen
Referent Trude Ringseth (seksjonsleder HR og HMS)  

Se også: Referater

 

SU - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver  Tine Arntzen Hestbek (dekan)  
Arbeidsgiver Merete Thorsvik (HR)  
Lokalt hovedverneombud Trygve Megaard Vegard M. Frantzen
NTL Thomas Ferstad Birgitte Lauvstad
Parat Anita Brækken Mari Linna Mosebekk Aglen
Forskerforbundet Patric Wallin  
Akademikerne Veruska De Caro-Barek Elin Kristine Offersoe
Representant for studentene Usman Hussain Eivor Høgmo Karlsen

Sekretær og kontaktperson: Astrid Irene Øie | Se også: Protokoller og referater

 

ØK - Fakultet for økonomi

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Monica Rolfsen (dekan) Rannveig H. Pedersen
Lokalt hovedverneombud Stein Frydenberg Hege Barreth Jacobsen
Parat Frøydis Søbstad May Astrid Brandås
NTL Kristin Melum Magnus Vrenne Domben
Tekna Luitzen de Boer Øystein Moen
Forskerforbundet Hans Marius Eikseth  
Studentrepresentant Ida van Hanno  

Sekretær: Svein Olav Antonsen  Se også: Referater  

NTNU Vitenskapsmuseet

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Hans K. Stenøien (Museumsdirektør)  
Referent Christen Torvik (HR)  
Lokalt hovedverneombud Karstein Hårsaker Solbjørg Pedersen
Forskerforbundet Ellen Grav Ellingsen Jon Anders Risvaag
NTL Roger WJ Alterskjær Jenny Kalseth
Parat Mangler Mangler

Se også: LOSAM for NTNU Vitenskapsmuseet

 

Rektors stab og organisasjon og UB (LOSAM-RO)

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Bjørn Haugstad  
Forskerforbundet

Freddy Barstad,

Almuth Gastinger (UB)

Sara Røddesnes (UB)
NTL Emil Keiseraas  
NITO Carl Christian Storvold Morten Lund
Parat

Elise Christiane Berg Kjølaas

 
Tekna

John Floan,

Lene Elisabeth Bertheussen (UB)

Jan Christian Meyer,

Ellen M. Samdahl Flatby (UB)

Samfunnsviterne Mangler Mangler
Lokalt hovedverneombud (observatør)

Jack Jonsson,

Magnus Rom Jensen (UB)

Jeanne Pauline Moum,

Ann-Kristin Kolberg (UB)

Sekretær: Brit Stolsmo

Se sakslister og referat
Se også: LOSAM for rektors stab og organisasjon (LOSAM RO)

 

Utdanning (LOSAM-UTD)

(Tidligere LOSAM BU)

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer
Arbeidsgiver Marit Reitan - Prorektor for utdanning  
Arbeidsgiver (møter på relevante saker) Annikken Løe - Avdelingsleder  
Arbeidsgiver (møter på relevante saker) Jenny Bremer - Avdelingsleder  
Arbeidsgiver (møter på relevante saker) Audun Grøm - Avdelingsleder   
UNIO, Forskerforbundet Wolfgang Laschet  
YS, Parat Vigdis Rønningen

Alma Olsen

LO, NTL Arild Sørum Hjelle Kristin Eggen
Akademikerne, Samfunnsviterne Kjerstin Tobiassen Hanne K. SandtorvGunvor Viker Singsaas
Akademikerne, Tekna Marit Kvidal  
Lokalt hovedverneombud - Utdanning og læringskvalitet Hege Elisabeth Almaas Gisle Marhaug
Sekretær Janne Beate Gjengaar  

Se også: LOSAM for utdanning

 

Økonomi, eiendom og campusservice (LOSAM-ØEC)

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer
Arbeidsgiver Frank Arntsen  
Arbeidsgiver Elin Sølberg  
Arbeidsgiver Ingrid Volden  
Arbeidsgiver Knut Aspås (møter ved behov)  
Tekna Kari Karlsen  
NITO    
NTL Aleksander Høiland Martin Flatås
Parat

Andreas Gjeset

Per Einar Iversen
Forskerforbundet    
Lokalt hovedverneombud Campus service Linda Nervik Monica Nygård
Lokalt hovedverneombud Øk.avd, Avd. for virksomhetsstyring og Eiendomsavd.  Pål Vanvik Jørgen Andreassen Utvik
Sekretær

Cecilie Holen (vikar)

Marianne Schjølberg

 

Hjemmeside: LOSAM for Økonomi og eiendom

GSAM - Lokalt samarbeidsorgan i Gjøvik

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Gro Kvanli Dæhlin (leder)  
Stedlig lokalt hovedverneombud i Gjøvik Mari Hermansen Andreas Fagervik
LO, NTL  Monica Paulsrud Helli  
YS, Parat

Lise Myrsveen

Bjørn Kvaal
Akademikerne, Tekna og NITO

Paul Ole Hegstad (NITO)

Anne Kristin Kvitle (Tekna) 

Jon Langseth (NITO)

- (Tekna)

UNIO, Forskerforbundet og NSF Anneli T.Østlien (FF) og -- (NSF) Tonje Jin (FF), Eivind Arnstein Johansen (FF)

Sekretær og kontaktperson: Lise Konow Linnerud | Se også: Protokoller og referater

 

ÅSAM - Lokalt samarbeidsorgan i Ålesund

Organisasjon/rolle

Medlemmer

Varamedlemmer

Arbeidsgiver Anne Lise Sagen Major  
Stedlig lokalt hovedverneombud i Ålesund André Tranvåg Heidi Engstrøm
LO, NTL Helge Myklebust  
YS, Parat Andreas Sylte Linda Granmo (P)
Akademikerne,Tekna og NITO Ottar Osen (Tekna) og Hans Christian Giske (NITO)  

UNIO, Forskerforbundet og NSF

Mads Solberg

(Forskerforbundet) og Gunhild Thunem (NSF)

Linda Vada (FF)

Sekretær og kontaktperson: Harald Jan Skarstein | Se også: Protokoller og referater

Mandat

Hovedavtalen for staten med forlengelse for 2016 med Tilpasningsavtale for NTNU heter det at medbestemmelse skal utøves gjennom lokale samarbeidsutvalg.

 • Drøftingssaker: Budsjettforslag, utlysning (lønnsplassering), bemannings- og virksomhetsplaner. For utfyllende informasjon se Hovedavtalens kapittel 3, § 18
 • Forhandlingssaker: Velferdstiltak og fordeling av velferdsmidler, arealdisponering. For utfyllende informasjon se Hovedavtalens kapittel 3, § 19.