Wikier

Ammepermisjon

Her finn du informasjon om kva rettar (rettigheter) du har i samband med ammefri og korleis du søkjer.


English version - Leave of absence for breastfeeding

Temaside om permisjon


Rettane dine

Alle tilsette som ammar barn har rett på fri frå jobb fram til barnet fyller to år. Dersom du arbeider heil dag har du krav på inntil to timar pr. dag, og viss du jobbar mellom 2/3 og full dag kan du ta fri inntil ein time pr. dag. For tilsette som har stillingar med ulikt innhald, særlig aktuelt i forsknings- og undervisningsstillingar med både forskning og undervisning, skal ammefri påverke dei ulike delane proporsjonalt. Dette inneber at dersom ein har 20 prosent forskning og 80 prosent undervisning, skal 80 prosent av ammefriperioden takast av undervisninga og resten av forskningsdelen av stillinga.

Frå barnet er 9 måneder blir det kravde stadfesting (bekreftelse) frå lege eller helsestasjon om at barnet fremleis blir amma.

Gi beskjed om ammepermisjon

Ønskjer du å nytte deg av denne retten til permisjon, skal næraste leiar bli varsla så snart som mogleg. I tillegg må du sende skriftleg dokumentasjon fra helsestasjon/lege til Tjenestesenteret for lønn og HR. Dokumentasjonen blir lagra i personalmappa di i arkivsystemet ePhorte.

Stipendiatar, post doc og vitenskapeleg assistent

Ta kontakt lokal HR-medarbeider for ev forlengelse av ansettelsesforholdet ifm ammefri.

Registrere ammefri

Om du er teknisk eller administrativt tilsett, registrerer du ammefri i Selvbetjeningsportalen når du registrerer arbeidstid. Bruk typen "Ammepermisjon m/lønn 091" for tiden du har fri. Den tiden du er på jobb blir registrert på vanleg måte som 'Til stede'. Vitskapleg tilsette og ev. andre som ikkje registrerer arbeidstid, fører ikkje ammefri i Selvbetjeningsportalen, men avtaler med leiar om avviklinga av tida.

Sjå rettleiing (veiledning): Registrere arbeidstid (dfo.no)

Fakultet for medisin og helsevitskap nytter eige skjema for søknad om ammefri.

Lovverk

Kontakt

Har du spørsmål om denne permisjonen? Kontakt Tenestesenteret.