Wikier

Permisjon under svangerskapet

Hvis du jobber i et arbeidsmiljø som er skadelig for fosteret, skal du omplasseres. Hvis en omplassering ikke lar seg gjøre, fritas du fra å jobbe under svangerskapet og du har rett på svangerskapspenger.


Engelsk version - Leave during pregnancy

Temaside om permisjon | Foreldrepermisjon


Kontakt Bedriftshelsetjenesten hvis du har behov for tilrettelegging tidlig i svangerskapet og du ikke ønsker å involvere arbeidsgiveren din.

Er du utsatt for stråling på arbeidsplassen din?

Les mer om gravide og stråling

Tilrettelegging for gravide

Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for deg når du er gravid. Er du gravid eller planlegger å bli gravid, er det viktig å ta hensyn til hva du jobber med. Enkelte kjemikalier og arbeidssituasjoner kan være skadelige for fruktbarheten din eller for fosteret.

Du skal omplasseres hvis du jobber i et arbeidsmiljø som er skadelig for fosteret. Hvis en omplassering ikke lar seg gjøre, fritas du fra å jobbe under svangerskapet og du har rett på svangerskapspenger.

Søke om svangerskapspenger og svangerskapspermisjon

Du søker Nav om svangerskapspenger (nav.no). I tillegg må du registrere permisjonen i Selvbetjeningsportalen.

1. Søk Nav om svangerskapspenger

Se steg-for-steg veiledning på nav.no.

2. Send permisjonssøknad til NTNU

Du sender permisjonssøknaden i Selvbetjeningsportalen. Du trenger ikke vente på vedtak fra Nav før du sender permisjonssøknaden. Merk deg dette når du fyller ut skjemaet:

Datoer: I trinn 2, skriv samme datoer som du oppga i søknaden til NAV.

Permisjonstype: I trinn 3, velg permisjonstype "omsorg" og kode "176 Permisjon i svangerskap". Oppgi om det skal være 100 prosent fravær (hak av for ja) eller deltid (hak av for nei og angi tilstedetiden i prosent).

Inntektsmelding: I trinn 4, Beskriv permisjonen, skriver du "send inntektsmelding". Det er en beskjed til oss ved Tjenestesenteret her på NTNU når vi skal behandle søknaden din videre.

Se veiledning med skjermbilder på siden Pleiepenger.

Svangerskapskontroller

Som gravid har du rett på fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroller. Rettigheten gjelder først og fremst når kontrollen ikke kan gjennomføres utenfor arbeidstiden.

Permisjon før fødsel

Du har også rett til å starte uttaket av svangerskapspermisjon inntil tolv uker før termin. Bruker du permisjonsretten før fødselen, reduseres fellesperioden som kan deles mellom foreldrene med tilsvarende antall dager.

Lovverk

Kontakt

Har du spørsmål om denne permisjonen? Kontakt Tjenestesenteret.