Wikier

Pleiepenger

På denne siden finner du informasjon om hva pleiepenger er og hvordan du kan søke om pleiepenger.


English version - Allowance for care of close relatives

Temaside om permisjon|Sykt barn| Omsorg for nære pårørende


Hva er pleiepenger?

Pleiepenger er for deg som må være borte fra jobb for å

Pleiepenger ved barns sykdom

Som hovedregel må du har vært i jobb de siste fire ukene før pleiepengene skal starte. I utgangspunktet har du ikke rett til pleiepenger hvis barnet har en varig sykdom. Sykdommen anses som varig når den etter all sannsynlighet vil vare i to til tre år eller mer. Men dersom den varige sykdommen er livstruende eller svært alvorlig, kan du likevel ha rett til pleiepenger i startfasen av sykdommen eller i ustabile faser.

Barnet må ha vært til behandling eller utredning på sykehus eller i en annen del av spesialisthelsetjenesten.

Du kan få pleiepenger for et sykt barn så lenge barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie og vilkårene for øvrig er oppfylt.

Andre ordninger for barn og omsorg

Pleiepenger i livets sluttfase

Du kan få pleiepenger for pleie av en nærstående i livets sluttfase i inntil 60 dager for hver person du pleier. Du trenger ikke å ta dagene sammenhengende. Dagene kan også deles mellom flere personer. Det gjelder både om pleien foregår i ditt eget hjem eller hjemmet til den pleietrengende.

Se også Omsorg for nære pårørende

Søke om pleiepenger

  1. Du søker om pleiepenger gjennom NAV.
  2. Etter du har søkt om pleiepenger hos NAV, må du registrere det hos NTNU via Selvbetjeningsportalen.

1. Søke pleiepenger gjennom Nav

NAV fatter vedtak om pleiepenger og arbeidstaker legger dette fram for arbeidsgiver. Arbeidstaker får lønn i perioden og arbeidsgiver får refusjon fra NAV.

2. Registrere i Selvbetjeningsportalen

Etter at du har søkt om pleiepenger hos NAV, må du registrere det hos NTNU. Det gjør du i selvbetjeningsportalen, under "Arbeidsforhold" og "permisjonssøknad". Se veiledning til permisjonssøknaden (dfo.no)

Les dette før du fyller ut permisjonssøknaden i Selvbetjeningsportalen:

I trinn 2, skriv samme datoer som du oppga i søknaden til NAV:

Skjermbildet viser trinn 2 i permisjonssøknaden.

I trinn 3:

  • Velg permisjonstype "omsorg" og velg 460 – pleiepenger barn eller 462 – pleiepenger nærstående.
  • Oppgi om det skal være 100 prosent fravær (hak av for ja) eller deltid (hak av for nei og angi tilstedetiden i prosent).

Skjermbildet viser trinn 3 i permisjonssøknaden.

  • I trinn 4, Beskriv permisjonen, skriver du "send inntektsmelding". Det er en beskjed til oss ved Tjenestesenteret her på NTNU når vi skal behandle søknaden din videre.

Skjermbildet viser trinn 4 i permisjonssøknaden.

  • I trinn 5, Vedlegg, legger du ved søknaden fra NAV der det står "Legg til vedtak fra NAV eller annen relevant dokumentasjon". Det er fordi det tar tid å få selve vedtaket fra NAV.

Skjermbildet viser trinn 5 i permisjonssøknaden.

  • Til slutt trykker du på "Gå til innsending"

Hva skjer videre med søknaden?

Når du har sendt søknaden din, går den via Tjenestesenteret og til din leder.

Du vil i etterkant motta vedtak fra NAV på pleiepengesøknaden. Hvis det er avvik mellom søknaden og ditt endelige vedtak, tar du kontakt med Tjenestesenteret (se lenke til kontaktinfo under).

Kilder

Kontakt

Har du spørsmål om denne permisjonen? Kontakt Tjenestesenteret.