Wikier

Omsorg for nære pårørende

Du har rett til ulønnet permisjon i inntil 10 dager for å ta deg av nære pårørende som har et nødvendig pleie- eller omsorgsbehov. Nære pårørende er foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner.


English version - Care for close family members

Temaside om permisjon | Sider merket permisjon


Søk om permisjon

Du søker om permisjonen i Selvbetjeningsportalen.

knapp Logg inn i Selvbetjeningsportalen

Se veiledning: Søke om permisjon (dfo.no)

Typiske situasjoner er hvor den som trenger omsorg ikke klarer seg selv, trenger følge til lege/ tannlege, spesialist eller til sykehus ved akutt sykdom eller for prøver. Dagligdagse gjøremål som husarbeid og innkjøp faller utenfor.

Etter arbeidsmiljøloven har du ikke en lovfestet rett til lønn ved denne type permisjon. Hovedtariffavtalen åpner likevel for at permisjon ved omsorg for nære pårørende det i noen tilfeller kan innvilges som velferdspermisjon.

De samme rettigheter gjelder for pårørende til funksjonshemmede eller kronisk syke barn etter fylte 18 år.

Kilder og lovverk

Kontakt

Har du spørsmål om denne permisjonen? Kontakt Tjenestesenteret.

5875 Visninger