Wikier

Permisjon ved religiøse høytider

Her kan du som ansatt lese mer om rettighetene dine i forbindelse med religiøse høytider.


English version - Leave of absence for religious holidays

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon


Rettigheter

Dersom du ikke tilhører Den norske kirke har du rett på fri fra arbeidet i inntil to dager per kalenderår i forbindelse med religiøse høytider etter din religion.

NTNU kan kreve at du jobber inn disse dagene, og at tidspunktet for dette bestemmes på forhånd. Eventuell innarbeidelse er ikke å regne som overtidsarbeid, selv om det fører til at lovens grense for alminnelig arbeidstid per dag eller uke overstiges.

Du må gi beskjed til nærmeste leder dersom du ønsker å bruke denne retten.

Du avtaler selv med lederen din hvordan fraværet skal registreres.

Kilder og lovverk

Kontakt

Har du spørsmål om denne permisjonen? Kontakt Tjenestesenteret.