Wikier

Permisjon ved militær- og sivilarbeidstjeneste

Informasjon til ansatte om permisjon ved militær og sivilarbeidstjeneste.

Engelsk version – Leave for military and civilian national service

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon

Når har du krav på permisjon?

Du har krav på permisjon hvis du blir innkalt til pliktig eller frivillig militærtjeneste. Frivillig tjenestegjøring i inntil 24 måneder i internasjonale fredsoperasjoner gir også rett til permisjon.

Du må kontakte din nærmeste leder og HR-medarbeider så tidlig som mulig og lenge før du begynner tjenesteperioden.

Betaling under tjeneste

Du må ha vært ansatt ved NTNU i minst 6 måneder før du har har rett på lønn mens du avtjener militær- eller sivilarbeidstjenesten.

Kontakt din HR-medarbeider for å søke om permisjon til militær- eller sivilarbeidstjeneste

Pliktig militærtjeneste regnes som pensjonsgivende tjenestetid.

Kilder og lovverk

Kontakt

Har du spørsmål om denne permisjonen? Kontakt Tjenestesenteret.