Språkvelger

English

Organisasjon

Organisasjon

Enheter, kontaktinformasjon og organisasjonskart

Organization - faculties and departments

Fakulteter og institutter

Fakultet for Arkitektur og design (AD)

Det humanistiske fakultet (HF)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Fakultet for naturvitenskap (NV)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Fakultet for økonomi (ØK)

NTNU Vitenskapsmuseet (VM)

Organisasjon - sentral ledelse og administrasjon

Sentre

Oversikt over sentrene ved NTNU

I oversikten finner du de største sentrene samt nasjonale og eksternfinansierte sentre som NTNU er vertskap for.


Fellesadministrasjonen

Avdeling for utdanning

Campusutvikling

HR- og HMS-avdelingen

Kommunikasjonsavdelingen

Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning

IT-avdelingen

Avdeling for virksomhetsstyring

Økonomiavdelingen

Eiendomsavdelingen

Rektors stab

Universitetsbiblioteket