Wikier

Dekanmøtet

Dekanmøtet er et rådgivende organ for rektor og rektors ledergruppe. På denne siden finner du medlemsliste.

Alt om råd og utvalg | Sider merket med utvalg

Dekanmøtets funksjon

Dekanmøtet er rektors ledermøte der strategiske spørsmål tas opp og drøftes. Dekanmøtet skal gi rektor råd i sentrale spørsmål, bidra til å utvikle felles forståelse mellom ledelse og fakulteter og forankre NTNUs strategi og policy. Rektor setter opp dagsorden og oppfordrer dekanene til å melde inn aktuelle saker til dekanmøtet.

Dekanmøtet

Fristen for å sende inn hensikt med saken og saksdokumenter er 1 uke. Saksdokumentene må være sendt inn til Sissel Rogstad innen tirsdag kl. 15:45 uken før påfølgende dekanmøte. Bruk malen for innsending av saker.

Dekanmøtets medlemmer

Kontakt

Adm. lederstøtte dekanmøter: Sissel Rogstad

6664 Visninger
Vedlegg