Wikier

Dekanmøtet

Dekanmøtet er et rådgivende organ for rektor og rektors lederteam. På denne siden finner du referater fra møtene og medlemsliste.

Alt om råd og utvalg | Sider merket med utvalg

Dekanmøtets funksjon

Dekanmøtet er rektors ledermøte der strategiske spørsmål tas opp og drøftes. Dekanmøtet skal gi rektor råd i sentrale spørsmål, bidra til å utvikle felles forståelse mellom ledelse og fakulteter og forankre NTNUs strategi og policy. Rektor setter opp dagsorden og oppfordrer dekanene til å melde inn aktuelle saker til dekanmøtet.

Dekanmøtet

Fristen for saker til dekanmøtet er én uke. For å behandles i dekanmøtet, må saken være meldt inn innen tirsdag kl 15.45 uken før påfølgende dekanmøte. Bruk malen for innsending av saker.

Dekanmøtets medlemmer

Arkiv

Innkalling og referater 2016

Innkalling og referater 2015

Kontakt

Adm. lederstøtte dekanmøter: Sissel Rogstad

5284 Visninger
Vedlegg