Wikier

Sider med tagg utvalg .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 10.6 Øystein Indergård 3 dager siden Skriv ut
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kirsti Jensen 4 dager siden Skriv ut
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 1.8 (Mindre endring) Kirsti Jensen 4 dager siden Skriv ut
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 1.5 Bjarne Anders Lein 4 dager siden Skriv ut
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 2.9 Harald Lenschow 5 dager siden Skriv ut
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 3.4 (Mindre endring) Frode Vågen 1 Måned siden Skriv ut
Ledergruppen ved IE Godkjent 1.6 Kai Torgeir Dragland 3 Måneder siden Skriv ut
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 3.5 (Mindre endring) Rune Haugen 4 Måneder siden Skriv ut
Dekanmøtet Godkjent 1.1 Jan Erik Kaarø 6 Måneder siden Skriv ut
Utvalg og råd ved IE Godkjent 1.7 Therese Mjøen 6 Måneder siden Skriv ut
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.5 Runa Nilssen 7 Måneder siden Skriv ut
Forskningsutvalget Godkjent 1.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 7 Måneder siden Skriv ut
Administrativt lederutvalg - ALU Godkjent 1.1 Gunn Kristin Haukdal 7 Måneder siden Skriv ut
Råd og utvalg ved EPT Godkjent 1.0 Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH Godkjent 1.0 Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Møteverktøy Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 1.0 Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Migrert 10 Måneder siden Skriv ut