Wikier

Sider med tagg utvalg .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Ledergruppen ved IE Godkjent 1.6 Kai Torgeir Dragland 6 dager siden Skriv ut
Studieprogramråd ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 8.9 Øystein Indergård 1 Måned siden Skriv ut
Utvalg for forskning og forskerutdanning IE Godkjent 2.3 Harald Lenschow 1 Måned siden Skriv ut
Arbeidsmiljøutvalget - AMU Godkjent 3.1 (Mindre endring) Frode Vågen 1 Måned siden Skriv ut
Sentralt samarbeidsutvalg - SESAM Godkjent 3.5 (Mindre endring) Rune Haugen 1 Måned siden Skriv ut
Ansettelsesutvalg ved MH Godkjent 1.2 Bjarne Anders Lein 3 Måneder siden Skriv ut
Dekanmøtet Godkjent 1.1 Jan Erik Kaarø 3 Måneder siden Skriv ut
Utvalg og råd ved IE Godkjent 1.7 Therese Mjøen 3 Måneder siden Skriv ut
Doktorgradsutvalget ved IV Godkjent 1.5 Runa Nilssen 4 Måneder siden Skriv ut
Forskningsutvalget Godkjent 1.1 (Mindre endring) Jorunn Wessel 4 Måneder siden Skriv ut
Administrativt lederutvalg - ALU Godkjent 1.1 Gunn Kristin Haukdal 4 Måneder siden Skriv ut
Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen - FUS Godkjent 1.1 Ingrid Olsen 5 Måneder siden Skriv ut
Råd og utvalg ved EPT Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved MH Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Møteverktøy Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Forvaltningsutvalget for de 5-årige lektorutdanningene - FUL Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Utdanningsutvalget ved IV Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Arbeid for å fremme likestilling og mangfold ved Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut