Wikier

Ledere ved NTNU

Oversikt over ledere ved NTNU.

In English: Management at NTNU

Se også: Samleside for organisasjonen

Snarveier:


Rektor og rektors lederteam

Viserektorer Gjøvik og Ålesund

Fakulteter og institutter

Snarveier:

 

Dekan: Sara Brinch
Prodekan utdanning og bærekraft: Tommy Kleiven
Prodekan forskning: Eli Støa
Prodekan for innovasjon og formidling: Ole Andreas Alsos
Seksjon for HR og HMS: Erik Lunde (konst.)
Seksjon for virksomhetsstyring og økonomi: Marianne Lyngdal Dyresen
Forskning og utdanningsseksjonen: Gunnhild Sekkenes Hatlen

Det humanistiske fakultet (HF)

Dekan: Anne Kristine Børresen
Prodekan for forskning: Terje Lohndal
Prodekan for utdanning: Kjersti Faldet Listhaug
Prodekan for kunst og nyskaping: Aurora Hoel
Administrativ leder: John Kamsvåg
Forskningsseksjonen: Hanne Siri Sund
Studieseksjonen: Anne Marit Skancke
Økonomiseksjonen: Ståle Rønning
HR- og HMS-seksjonen: Linda Gustad Skeie (Fra 1. okt. Hege Thronæs Kissten)


Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

Dekan: Ingrid Schjølberg
Prodekan for utdanning: Roger Midtstraum.
Prodekan for forskning og forskerutdanning: Ingelin Steinsland
Prodekan for bærekraft og innovasjon: Ole-Morten Midtgård
Avdelingsdirektør: Bernt Asle Arntsen
Forskningsseksjonen: Jon Kummen
Studieseksjonen: Vegard Rønning
HR-seksjonen: Cathrine Haugan Grønvik
Seksjon for kommunikasjon og rekruttering: Margrethe Meyer Bratt
Nasjonalt senter for realfagsrekruttering: Guro Rørvik


Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Dekan: Olav Bolland
Prodekan for forskning: Sveinung Løset
Prodekan for masterutdanningen: Leif Rune Hellevik
Prodekan for bachelorutdanningen: Astrid Stadheim
Prodekan for innovasjon: Alenka Temeljotov-Salaj 
Administrativ leder: Anne Rossvoll
Forskningsseksjonen: Thea Sofie Melhuus Hojem
Utdanningsseksjonen: Anders Buhaug
Økonomiseksjonen: Stig Erik Holiløkk
HR-seksjonen: Eva Terese Voldhagen

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Dekan: Siri Forsmo 
Prodekan for forskning: Torstein Baade Rø
Prodekaner for utdanning: Jon MagnussenToril Forbord
Prodekan for ph.d.-utdanning og innovasjon: Brita Solveig Pukstad 
Administrativ leder: Tor Christian Sletner
Utdanningsseksjonen: Hanne Almås
Forskningsseksjonen: Solrun Johanne Valen (konst.)
Økonomiseksjonen: Torill Foss Lundgren (konst.)
HR-seksjonen: Grete Elverum

Fakultet for naturvitenskap (NV)

Dekan: Øyvind Weiby Gregersen
Prodekan for forskning: Magnus Rønning
Prodekan for utdanning: Karina Mathisen
Prodekan for innovasjon: Catherine Taylor Nordgård
Administrativ leder: Elin Cecilie Balstad
Forsknings- og innovasjonsseksjonen: Marianne Bjordal Havnes
HR/HMS-seksjonen: Trude Ringseth
Utdanningsseksjonen: Eirik S. Haugnes
Økonomi- og planseksjonen: Øyvind Toldnes

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Dekan: Tine Arntzen Hestbek
Prodekan for forskning: Jesper Aagaard Petersen
Prodekan for campusutvikling: Ingunn Dahler Hybertsen
Prodekan for utdanning: Lennart Jølle
Administrativ leder: Liv Alfhild Unhjem
Forskningsseksjonen: Erik Ingebrigtsen
Studieseksjonen: Linda Fredriksen
Seksjon for virksomhetsstyring og økonomi: Hans Martin Øverkil
HR-seksjonen: Merete Thorsvik

Fakultet for økonomi (ØK)

Dekan: Monica Rolfsen
Prodekan for forskning: Jon Olaf Olaussen
Prodekan for utdanning: Ann-Charlott Pedersen
Prodekan for bærekraft: Ottar Michelsen
Seksjon for virksomhetsstyring: Rannveig Helene Pedersen
Seksjon for studier og forskning: Gunnar Bendheim

NTNU Vitenskapsmuseet (VM)

Direktør: Hans K Stenøien
Forsknings- og samlingssjef: Solveig Bakken
Administrasjonssjef: Ivar Margido Jensås
Markeds- og kommunikasjonsleder: Yrja Flem
HR-leder: Christen Torvik

 


Fellesadministrasjonen

Avdeling for utdanning
Leder: Anniken Løe
 

 

Campusutvikling
Leder: Hanna Maria Jones

HR- og HMS-avdelingen
Leder: Arne Kr. Hestnes

Kommunikasjonsavdelingen
Leder: Sigrun Berge Engen

Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjon
Leder: Ruth Hagen Rødde (konst.)

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning
Leder: Lisbeth Viken 

IT-avdelingen
Leder: Håkon Alstad

Økonomiavdelingen 

Leder: Ingrid Volden

Avdeling for virksomhetsstyring

Konst. leder: Ingrid Volden

Eiendomsavdelingen
Leder: Frank Arntsen

Universitetsbiblioteket

Biblioteksjef: Sigurd Eriksson
Bibliotekets nettsider