Wikier

Strategi og styrende dokumenter

NTNUs strategi, fakultetenes strategier, politikker, planer, reglement og andre styrende dokumenter.

Du finner sentrale strategier og andre styrende dokument samlet på våre eksterne nettsider:

 NTNUs strategi og andre sentrale dokument

På siden finner du:

 • NTNUs strategi
 • Fakultetenes strategier
 • Utviklingsplaner
 • Årsrapporter og årsplaner
 • Lokale politikker
  • Organisasjon og styring
  • IKT og informasjonssikkerhet
  • Arkivplan
  • Internasjonal handlingsplan
  • Kommunikasjonspolitikk
  • Studentrekrutteringspolitikk
  • Politikk for åpen vitenskap
  • Personal og språk

Møteplan for NTNUs styre med saker tilknyttet strategi

Se også: Alle saker som skal eller er behandlet i NTNUs styre

9910 Visninger
Vedlegg

Child Pages (3)

 • Delegasjonsreglement

  Fordeling av myndighet, delegasjoner og fullmakt. English version: Regulations on delegation DELEGASJONSREGLEMENT FOR NTNU Delegasjonsreglement for NTNU (pdf) Fastsatt av Styret 2. desember 2021....

 • Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen

  NTNUs politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen. Vedtatt av rektor 26. juni 2019 Hovedside: Samleside om strategier og styrende dokumenter | Utdanningskvalitet In English: Policy...

 • Styringsreglement

  På denne siden finner du NTNUs styringsreglement med bestemmelser om råd, styrer og utvalg sentralt, samt ved fakultet og institutt. English version: Management regulations (under revision)...