Wikier

Strategi og styrende dokumenter

NTNUs strategi, fakultetenes strategier, politikker, planer, reglement og andre styrende dokumenter.

Du finner sentrale strategier og andre styrende dokument samlet på våre eksterne nettsider:

 NTNUs strategi og andre sentrale dokument

På siden finner du:

 • NTNUs strategi
 • Fakultetenes strategier
 • Utviklingsplaner
 • Årsrapporter og årsplaner
 • Lokale politikker
  • Organisasjon og styring
  • IKT og informasjonssikkerhet
  • Arkivplan
  • Internasjonal handlingsplan
  • Kommunikasjonspolitikk
  • Studentrekrutteringspolitikk
  • Politikk for åpen vitenskap
  • Personal og språk

Møteplan for NTNUs styre med saker tilknyttet strategi


Se også: Alle saker som skal eller er behandlet i NTNUs styre

Møtedatoer i 2021 med saker knyttet til strategi og ressursfordeling

Oversikten oppdateres jevnlig

20. januar 2021: Tildelingsbrevet fra KD

11. februar 2021: Styrets beretning for 2020 (første behandling)

11. mars 2021:

 • Årsrapport og årsregnskap 2020 til KD
 • Kvalitetsmeldingen for utdanning 2020
 • Årsrapport HMS 2020
 • Internrevisjonens årsrapport 2020 og plan 2021
 • Budsjett 2021 og langtidsutsikter.

17. juni 2021:

 • Virksomhetsrapport 1. tertial 2021
 • Strategisk studieporteføljeutvikling
 • Drøftingssak om Ramme strategi og omstilling
 • Riksrevisjonens beretning om årsregnskapet for 2020

18. - 19. august 2021:

 • Eierstyring, NTNUs selskaper
 • Planleggingsrammer for 2022 og langtidsperioden

28. oktober 2021

 • Virksomhetsrapport 2. tertial 2020
 • Studieporteføljeendringer
 • Budsjettforslag for 2023 til KD
 • Informasjon om statsbudsjettet

1. - 2. desember 2021

 • Årsplan og rammefordeling 2022 og langtidsperioden
 • Opptaksrammefordeling
 • Langtidsplaner for infrastruktur
2610 Visninger
Vedlegg

Child Pages (4)

 • Delegasjonsreglement

  (Under arbeid) Fordeling av myndighet, delegasjoner og fullmakt. English version: Regulations on delegation DELEGASJONSREGLEMENT FOR NTNU Delegasjonsreglement for NTNU (pdf) Fastsatt av Styret 2....

 • Politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen

  NTNUs politikk for kvalitet i og utvikling av studieporteføljen. Hovedside: Samleside om strategier og styrende dokumenter | Utdanningskvalitet In English: Policy for Quality and Development of the...

 • Politikk for likestilling og mangfold

  Her finner du NTNUs politikk for likestilling og mangfold for perioden 2018-2022.  English version - Policy for Gender Equality and Diversity Innholdet på denne siden er hentet ut fra...

 • Styringsreglement

  På denne siden finner du NTNUs styringsreglement med bestemmelser om råd, styrer og utvalg sentralt, samt ved fakultet og institutt. English version: (under maintenance) Styringsreglementet (pdf)...