Wikier

Sider med tagg publisering .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 2.5 Nina Andersen 11 dager siden Skriv ut
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida Godkjent 1.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 13 dager siden Skriv ut
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 7.8 Lene Johansen Løkkhaug 27 dager siden Skriv ut
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 1.7 Marit Brodshaug 2 Måneder siden Skriv ut
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tone Kvenild 2 Måneder siden Skriv ut
Nettpublisering - verktøy og opplæring Godkjent 1.2 (Mindre endring) Tone Kvenild 3 Måneder siden Skriv ut
Hvem gjør hva i Cristin Godkjent 1.3 Liv Gaustad 4 Måneder siden Skriv ut
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 1.6 Morten Stranden 5 Måneder siden Skriv ut
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 1.5 Vegard Fuglaas Andersen 6 Måneder siden Skriv ut
Publication funding arrangements Godkjent 1.6 Lene Johansen Løkkhaug 6 Måneder siden Skriv ut
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 8 Måneder siden Skriv ut
Open Access publisering - IE Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
DORA-erklæringen Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
NTNU Open Data Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
NTNU Open Access - handlingsplan Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Publisering - doktorgrad Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Rettigheter til video og musikk Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Adobe Framemaker Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Medforfatter Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut