Wikier

Sider med tagg publisering .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Hvem gjør hva i Cristin Godkjent 1.3 Liv Gaustad 20 dager siden Skriv ut
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 1.2 Marit Brodshaug 1 Måned siden Skriv ut
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 1.6 Morten Stranden 1 Måned siden Skriv ut
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 1.5 Vegard Fuglaas Andersen 3 Måneder siden Skriv ut
Publication funding arrangements Godkjent 1.6 Lene Johansen Løkkhaug 3 Måneder siden Skriv ut
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.1 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 4 Måneder siden Skriv ut
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 6.3 Lene Johansen Løkkhaug 5 Måneder siden Skriv ut
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tone Kvenild 8 Måneder siden Skriv ut
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 1.2 Felix Seifert 9 Måneder siden Skriv ut
Nettpublisering - verktøy og opplæring Godkjent 1.1 Jorunn Wessel 1 År siden Skriv ut
Open Access publisering - IE Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
DORA-erklæringen Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
NTNU Open Data Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
NTNU Open Access - handlingsplan Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Publisering - doktorgrad Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Rettigheter til video og musikk Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Adobe Framemaker Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Medforfatter Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut