Wikier

Sider med tagg publisering .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Publisering - doktorgrad Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kristina Uldahl 3 timer siden Skriv ut
Forskning Godkjent 2.4 Rita Hokseggen 2 dager siden Skriv ut
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida Godkjent 1.4 (Mindre endring) Tone Kvenild 1 Måned siden Skriv ut
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 3.0 (Mindre endring) Kristina Uldahl 1 Måned siden Skriv ut
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 11.4 (Mindre endring) Lene Johansen Løkkhaug 1 Måned siden Skriv ut
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 1.9 (Mindre endring) Anette Lindi 2 Måneder siden Skriv ut
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.9 Anne Lillevoll Lorange 2 Måneder siden Skriv ut
Publication funding arrangements Godkjent 1.8 Ida Eir Lauritzen 4 Måneder siden Skriv ut
NTNU Open Data Godkjent 1.4 (Mindre endring) Ane Møller Gabrielsen 4 Måneder siden Skriv ut
Nettpublisering - verktøy og opplæring Godkjent 1.3 Tone Kvenild 11 Måneder siden Skriv ut
Medforfatter Godkjent 1.2 (Mindre endring) Lene Johansen Løkkhaug 1 År siden Skriv ut
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 1.7 Marit Brodshaug 1 År siden Skriv ut
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tone Kvenild 1 År siden Skriv ut
Hvem gjør hva i Cristin Godkjent 1.3 Liv Gaustad 1 År siden Skriv ut
Open Access publisering - IE Godkjent 1.0 Migrert 2 År siden Skriv ut
DORA-erklæringen Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut
NTNU Open Access - handlingsplan Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut
Rettigheter til video og musikk Godkjent 1.0 Migrert 2 År siden Skriv ut
Adobe Framemaker Godkjent 1.0 Migrert 2 År siden Skriv ut