Wikier

Sider med tagg publisering .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.2 Ida Eir Lauritzen 11 dager siden Skriv ut
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 10.1 (Mindre endring) Lene Johansen Løkkhaug 21 dager siden Skriv ut
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 2.4 Ingrid Heggland 3 Måneder siden Skriv ut
NTNU Open Data Godkjent 1.3 Ane Møller Gabrielsen 4 Måneder siden Skriv ut
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 1.8 (Mindre endring) Vegard Fuglaas Andersen 4 Måneder siden Skriv ut
Nettpublisering - verktøy og opplæring Godkjent 1.3 Tone Kvenild 5 Måneder siden Skriv ut
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 2.9 (Mindre endring) Lene Johansen Løkkhaug 5 Måneder siden Skriv ut
Publication funding arrangements Godkjent 1.7 (Mindre endring) Lene Johansen Løkkhaug 6 Måneder siden Skriv ut
Medforfatter Godkjent 1.2 (Mindre endring) Lene Johansen Løkkhaug 6 Måneder siden Skriv ut
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida Godkjent 1.2 (Mindre endring) Siv Ingrid Eriksen 6 Måneder siden Skriv ut
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 1.7 Marit Brodshaug 8 Måneder siden Skriv ut
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tone Kvenild 8 Måneder siden Skriv ut
Hvem gjør hva i Cristin Godkjent 1.3 Liv Gaustad 10 Måneder siden Skriv ut
Open Access publisering - IE Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
DORA-erklæringen Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
NTNU Open Access - handlingsplan Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Publisering - doktorgrad Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Rettigheter til video og musikk Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Adobe Framemaker Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut