Wikier

Sider med tagg publisering .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Avtaler for publisering med åpen tilgang Godkjent 6.3 Lene Johansen Løkkhaug 16 dager siden Skriv ut
Publication funding arrangements Godkjent 1.5 Marit Brodshaug 2 Måneder siden Skriv ut
Redaksjonelle retningslinjer for meldingssystemet i Innsida Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tone Kvenild 2 Måneder siden Skriv ut
Publisering og båndlegging av oppgaver Godkjent 1.4 (Mindre endring) Tora Benestad Ulstein 4 Måneder siden Skriv ut
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 1.2 Felix Seifert 4 Måneder siden Skriv ut
Nettpublisering - verktøy og opplæring Godkjent 1.1 Jorunn Wessel 7 Måneder siden Skriv ut
Open Access publisering - IE Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Master- og bacheloroppgaver - for administrativt ansatte Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
DORA-erklæringen Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
NTNU Open Data Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
NTNU Open Access - handlingsplan Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Publisering - doktorgrad Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Opphavsrett for vitenskapelig ansatte Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Rettigheter til video og musikk Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Publisere med åpen tilgang - Open Access Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Hvem gjør hva i Cristin Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Adobe Framemaker Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Bli synlig som NTNU-forsker Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Medforfatter Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 7 Måneder siden Skriv ut