Wikier

Sider med tagg vitenskapsmuseet .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
HMS ved vitenskapsmuseet Godkjent 1.1 Renate Kvernberg 4 dager siden Skriv ut
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 5.3 (Mindre endring) Anniken Westad 10 dager siden Skriv ut
Innkjøpere - kontaktinformasjon Godkjent 6.2 Therese Mjøen 18 dager siden Skriv ut
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 3.3 Christen Torvik 1 Måned siden Skriv ut
Vitenskapsmuseets styrer og råd Godkjent 1.3 (Mindre endring) Roger W. J. Alterskjær 1 Måned siden Skriv ut
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 1.3 (Mindre endring) Tone Kvenild 2 Måneder siden Skriv ut
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 1.0 Anniken Westad 2 Måneder siden Skriv ut
Vitenskapsmuseets styringsdokumenter Godkjent 1.5 Roger Skjelbakken 4 Måneder siden Skriv ut
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger - VM Godkjent 1.4 Christen Torvik 5 Måneder siden Skriv ut
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 1.6 Morten Sylvester 12 Måneder siden Skriv ut
Vitenskapsmuseets profilering Godkjent 1.1 Roger Skjelbakken 1 År siden Skriv ut
Campusutvikling Godkjent 1.5 Silje Grytli Tveten 1 År siden Skriv ut
Serviceerklæring for museumsadministrasjonen Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for naturhistorie Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Vitenskapsmuseet - LOSAM - arkiv Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Innsamlingsprotokoll for vevsprøver til DNA analyse Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Seksjon for naturhistorie - Rapport- og notatserie Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Vitenskapsmuseets organisering Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut