Wikier

Sider med tagg vitenskapsmuseet .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 2.1 Kjetil Svensen 20 timer siden Skriv ut
Vitenskapsmuseet - Museumsstyret Godkjent 1.6 Geir Furhovden 1 Måned siden Skriv ut
Bestillere - kontaktinformasjon Godkjent 2.4 (Mindre endring) Anniken Westad 2 Måneder siden Skriv ut
Vitenskapsmuseet - Fagråd for utstillinger og arrangement Godkjent 1.6 Morten Sylvester 3 Måneder siden Skriv ut
Vitenskapsmuseets profilering Godkjent 1.1 Roger Skjelbakken 4 Måneder siden Skriv ut
Vitenskapsmuseets styrer og råd Godkjent 1.1 Roger Skjelbakken 4 Måneder siden Skriv ut
Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger - VM Godkjent 1.2 Christen Torvik 4 Måneder siden Skriv ut
Strategi og styrende dokumenter Godkjent 1.2 Felix Seifert 4 Måneder siden Skriv ut
Campusutvikling Godkjent 1.5 Silje Grytli Tveten 6 Måneder siden Skriv ut
Serviceerklæring for museumsadministrasjonen Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for naturhistorie Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Vitenskapsmuseet - Styret ved Institutt for arkeologi og kulturhistorie Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Vitenskapsmuseet - LOSAM - arkiv Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Innsamlingsprotokoll for vevsprøver til DNA analyse Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Postmottak og dokumentasjonsforvaltning Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Seksjon for naturhistorie - Rapport- og notatserie Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Vitenskapsmuseets organisering Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Vitenskapsmuseets referater Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut
Vitenskapsmuseets styringsdokumenter Godkjent 1.0 Migrert 7 Måneder siden Skriv ut