Wikier

Akronym for enheter

Fakultet for arkitektur og design (AD)

 • Kunstakademiet i Trondheim (KIT)
 • Institutt for design (ID)
 • Institutt for arkitektur og teknologi (IAT)
 • Institutt for arkitektur og planlegging (IAP)

Det humanistiske fakultet (HF)

 • Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR)
 • Institutt for historiske og klassiske studier (IHK)
 • Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM)
 • Institutt for moderne samfunnshistorie (IMS)
 • Institutt for musikk (IMU)
 • Institutt for språk og litteratur (ISL)
 • Institutt for tverrfaglige kulturstudier (KULT)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

 • Institutt for allmennfag (IAL)
 • Institutt for datateknologi og informatikk (IDI)
 • Institutt for elektroniske systemer (IES)
 • Institutt for elkraftteknikk (IEL)
 • Institutt for IKT og realfag (IIR)
 • Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK)
 • Institutt for matematiske fag (IMF)
 • Institutt for teknisk kybernetikk (ITK)

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

 • Institutt for energi- og prosessteknikk (EPT)
 • Institutt for marin teknikk (IMT)
 • Institutt for geovitenskap og petroleum (IGP)
 • Institutt for bygg- og miljøteknikk (IBM)
 • Institutt for konstruksjonsteknikk (KT)
 • Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP)
 • Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IHB)
 • Institutt for vareproduksjon og byggteknikk (IVB)

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

 • Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG)
 • Institutt for helsevitenskap i Ålesund (IHA)
 • Kavliinstitutt for nevrovitenskap (KIN)
 • Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)
 • Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB)
 • Institutt for psykisk helse (IPH)
 • Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM)
 • Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (ISB)

Fakultet for naturvitenskap (NV)

 • Institutt for biologi (IBI)
 • Institutt for biologiske fag Ålesund (IBA)
 • Institutt for bioteknologi og matvitenskap (IBT)
 • Institutt for bioingeniørfag (IBF)
 • Institutt for fysikk (IFY)
 • Institutt for kjemi (IKJ)
 • Institutt for kjemisk prosessteknologi (IKP)
 • Institutt for materialteknologi (IMA)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

 • Institutt for geografi (IGE)
 • Institutt for lærerutdanning (ILU)
 • Institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL)
 • Institutt for sosialt arbeid (ISA)
 • Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS)
 • Institutt for psykologi (IPS)
 • Institutt for sosialantropologi (SA)

Fakultet for økonomi (ØK)

 • NTNU Handelshøyskolen (HHS)
 • Institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF)
 • Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IOT)
 • Institutt for samfunnsøkonomi (ISO)

NTNU Vitenskapsmuseet (VM)

 • Institutt for naturhistorie (INH)
 • Institutt for arkeologi og kulturhistorie (IAK)

Rektor (RE)

 • Rektor og styre (RE-REK)

Prorektor for forskning (FO)

 • Prorektor forskning (FO-STAB)

Prorektor for nyskaping (NY)

 • Prorektor for nyskaping (NY-STAB)

Prorektor for utdanning (UTD)

 • Prorektor for utdanning (UTD-STAB)

Avdeling for utdanningskvalitet (UTD-UK)

 • Seksjon for etter- og videreutdanning (UTD-UK-EVU)

Avdeling for studieadministrasjon (UTD-SA)

 • Seksjon for utdanning i Gjøvik (UTD-SA-GJOVIK)
 • Seksjon for utdanning i Ålesund (UTD-SA-ALESUND)

Avdeling for studenttjenester (UTD-ST)

 • Internasjonal seksjon (UTD-ST-INTSEK)
 • NTNU Universitetsbiblioteket (UTD-UB)

Organisasjonsdirektør (OD)

 • Direktør organisasjon (OD-DIR)
 • Rektors stab (OD-RESTAB)
 • Universitetsavisa (OD-UA)

HR- og HMS-avdelingen (OD-HRHMS)

 • HMS-seksjonen (OD-HRHMS-HMS)

Kommunikasjonsavdelingen (OD-KOMM)

Avdeling for dokumentasjonsforvaltning (OD-DOKU)

IT-avdelingen (OD-IT)

 • Seksjon for IT-brukerstøtte (OD-IT-BRUKER)
 • Seksjon for IT-drift (OD-IT-DRIFT)
 • Seksjon for IT-forvaltning (OD-IT-FORV)
 • Seksjon for IT-utvikling (OD-IT-UTVIK)
 • Seksjon for IT-strategi og -styring (OD-IT-STRASTY)
 • Seksjon for digital sikkerhet (OD-IT-SIKKERHET)

Økonomi- og eiendomsdirektør (OE)

 • Direktør økonomi- og eiendom (OE-DIR)
 • Campusutvikling NTNU (OE-CU)

Avdeling for virksomhetsstyring (OE-VIRKS)

Økonomiavdelingen (OE-OK)

 • Seksjon for økonomirådgiving (OE-OK-RADG)
 • Seksjon for økonomitjenester (OE-OK-TJEN)
 • Servicesenter for økonomi (OE-OK-SERV)

Avdeling for campusservice (OE-CAMP)

 • Avdeling for campusservice, stab (OE-CAMP-STAB)
 • Seksjon for bygningsdrift (OE-CAMP-BYGN)
 • Seksjon for teknisk drift (OE-CAMP-TEKN)
 • Seksjon for prosjektgjennomføring (OE-CAMP-PROSJ)
 • Servicesenter for eiendom (OE-CAMP-SERV)

Eiendomsavdelingen (OE-EIENDOM)