Wikier

Akronym for enheter

Fakulteter

Fakultet for arkitektur og design (AD)

 • Institutt for arkitektur og planlegging (AD-IAP)
 • Institutt for arkitektur og teknologi (AD-IAT)
 • Institutt for design (AD-ID)
 • Kunstakademiet i Trondheim (AD-KIT)
 • Fakultetsadministrasjonen (AD-ADM)

Det humanistiske fakultet (HF)

 • Institutt for filosofi og religionsvitenskap (HF-IFR)
 • Institutt for historiske og klassiske studier HF-IHK)
 • Institutt for kunst- og medievitenskap (HF-IKM)
 • Institutt for moderne samfunnshistorie (HF-IMS)
 • Institutt for musikk (HF-IMU)
 • Institutt for språk og litteratur (HF-ISL)
 • Institutt for tverrfaglige kulturstudier (HF-KULT)
 • Fakultetsadministrasjonen (HF-ADM)

Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE)

 • Institutt for datateknologi og informatikk (IE-IDI)
 • Institutt for elektrisk energi (IE-IEL)
 • Institutt for elektroniske systemeri (IE-IES)
 • Institutt for IKT og realfag (IE-IIR)
 • Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IE-IIK)
 • Institutt for matematiske fag (IE-IMF)
 • Institutt for teknisk kybernetikk (IE-ITK)
 • Fakultetsadministrasjonen (IE-ADM)
  • Nasjonalt senter for realfagsrekruttering (IE-ADM-NSR)

Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

 • Institutt for bygg- og miljøteknikk (IV-IBM)
 • Institutt for energi- og prosessteknikk (IV-EPT)
 • Institutt for geovitenskap og petroleum (IV-IGP)
 • Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk (IV-IHB)
 • Institutt for konstruksjonsteknikk (IV-KT)
 • Institutt for marin teknikk (IV-IMT)
 • Institutt for maskinteknikk og produksjon (IV-MTP)
 • Institutt for vareproduksjon og byggteknikk (IV-IVB)
 • IV fakultetsadministrasjon (IV-ADM)

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

 • Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (MH-IHG)
  • Senter for omsorgsforskning (MH-IHG-OMSF)
 • Institutt for helsevitenskap i Ålesund (MH-IHA)
 • Institutt for klinisk og molekylær medisin (MH-IKOM)
 • Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (MH-INB)
 • Institutt for psykisk helse (MH-IPH)
  • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) (MH-IPH-NAKU)
  • RKBU Midt-Norge - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - psykisk helse og barnevern (MH-IPH-RKBU)
 • Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (MH-ISM)
  • HUNT forskningssenter (MH-ISM-HUNT)
 • Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (MH-ISB)
 • Kavliinstitutt for nevrovitenskap (MH-KIN)
 • Fakultetsadministrasjonen (MH-ADM)

Fakultet for naturvitenskap (NV)

 • Institutt for bioingeniørfag (NV-IBF)
 • Institutt for biologi (NV-IBI)
 • Institutt for biologiske fag Ålesund (NV-IBA)
 • Institutt for bioteknologi og matvitenskap (NV-IBT)
 • Institutt for fysikk (NV-IFY)
 • Institutt for kjemi (NV-IKJ)
 • Institutt for kjemisk prosessteknologi (NV-IKP)
 • Institutt for materialteknologi (NV-IMA)
 • Felles forskningsinfrastruktur (NV-FELLES)
 • Fakultetsadministrasjonen (NV-ADM)

Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

 • Institutt for geografi (SU-IGE)
 • Institutt for lærerutdanning (SU-ILU)
  • Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (SU-ILU-NSMO)
  • Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning (SU-ILU-NSSO)
 • Institutt for pedagogikk og livslang læring (SU-IPL)
 • Institutt for psykologi (SU-IPS)
 • Institutt for sosialantropologi (SU-SA)
 • Institutt for sosialt arbeid (SU-ISA)
 • Institutt for sosiologi og statsvitenskap (SU-ISS)
 • Fakultetsadministrasjonen (SU-ADM)

Fakultet for økonomi (ØK)

 • Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (ØK-IOT)
 • Institutt for internasjonal forretningsdrift (ØK-IIF)
 • Institutt for samfunnsøkonomi (ØK-ISO)
 • NTNU Handelshøyskolen (ØK-HHS)
 • Fakultetsadministrasjon (ØK-ADM)

NTNU Vitenskapsmuseet (VM)

 • Institutt for arkeologi og kulturhistorie (VM-IAK)
 • Institutt for naturhistorie (VM-INH)
 • Vitenskapsmuseet administrasjon (VM-ADM)

Rektorat

Rektor (RE-REK)

 • Rektors stab (RE-REK-STAB)
 • Styret (RE-REK-STYRET)

Prorektor for forskning (FO)

 • NTNU Universitetsbiblioteket (FO-UB)
  • Bibliotekadministrasjonen (FO-UB-ADM)
  • Seksjon for bibliotek, kunnskapssted og inspirasjon (FO-UB-BKI)
  • Seksjon for forskningsstøtte, data og analyse (FO-UB-FDA)
  • Seksjon for kommunikasjon. innovasjon og kompetanse (FO-UB-KIK)
  • Seksjon for samlinger, ressurser og digitale tjenester (FO-UB-SRD)
  • Seksjon for undervisning og læringsstøtte (FO-UB-UL)
 • Prorektor forskning (FO-STAB)

Prorektor for nyskaping (NY)

 • Prorektor for nyskaping (NY-STAB)

Prorektor for utdanning (UTD)

 • Prorektor for utdanning (UTD-STAB)

Viserektor Gjøvik (VRG)

 • Seksjon for eiendom og drift i Gjøvik (VRG-EDG)

Viserektor Ålesund (VRA)

 • Seksjon for eiendom og drift i Ålesund (VRA-EDA)

Fellesadministrasjonen

Direktør for organisasjon og infrastruktur (OI)

Avdeling for forskning, innovasjon og eksterne relasjoner (OI-FIE)

Avdeling for utdanning (OI-AUD)

 • Avdeling for utdanning, støttetjenester (OI-AUD-ST)
 • Seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester OI-(AUD-SLD)
 • Seksjon for opptak og internasjonale relasjoner (OI-AUD-SOI)
 • Seksjon for utdanning Gjøvik (OI-AUD-SGJ)
 • Seksjon for utdanning Ålesund (OI-AUD-SAL)
 • Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø (OI-AUD-SUL)

Avdeling for utvikling og virksomhetsstyring (OI-AUV)

 • Seksjon for arkiv og dokumentasjonsforvaltning (OI-AUV-ADF)
 • Seksjon for organisasjons- og tjenesteutvikling (OI-AUV-OT)
 • Seksjon for sikkerhet og beredskap (OI-AUV-SOB)
 • Seksjon for virksomhetsstyring (OI-AUV-VIRK)

Direktør organisasjon og infrastruktur (OI-DIR)

Enhet for campussamling (OI-DIR)

HR- og HMS-avdelingen (OI-HRHMS)

 • Seksjon for HMS og beredskap NTNU (OI-HRHMS-HMS)
 • Seksjon for HR - NTNU (OI-HRHMS-HRNTNU)
 • Seksjon for HR i fellesadministrasjonen (OI-HRHMS-HRFA)
 • Seksjon for lønn og HR-tjenester (OI-HRHMS-LONNHR)

IT-avdelingen (OI-IT)

 • Seksjon for digital sikkerhet (OI-IT-SIKKERHET)
 • Seksjon for IT-strategi og -styring (OI-IT-STRASTY)
 • Seksjon for IT-brukerstøtte (OI-IT-BRUKER)
 • Seksjon for IT-forvaltning (OI-IT-FORV)
 • Seksjon for IT-infrastruktur (OI-IT-DRIFT)
 • Seksjon for IT-utvikling (OI-IT-UTVIK)

Kommunikasjonsavdelingen (OI-KOMM)

 • Grafisk senter (OI-KOMM-GS)
 • Seksjon for digitale kanaler, systemer og design (OI-KOMM-DIGS)
 • Seksjon for forskningskommunikasjon og samfunnskontakt (OI-KOMM-FOS)
 • Seksjon for utdannings- og studentkommunikasjon (OI-KOMM-USK)

NTNU Eiendomsavdeling (OI-EA)

 • Seksjon for bærekraftig eiendomsutvikliing (OI-EA-BE)
 • Seksjon for eiendomsdrift (OI-EA-ED)
 • Seksjon for eiendomservice (OI-EA-ES)
 • Seksjon for vedlikehold eiendom (OI-EA-VE)
 • Støttetjenester (OI-EA-ST)

Universitetsavisa (OI-UA)

Økonomiavdelingen (OI-OK)

 • Seksjon for anskaffelser og innkjøp (OI-OK-ANSINN)
 • Seksjon for regnskap og prosjektøkonomi (OI-OK-REGPRO)
 • Servicesenter for virksomhetsstyring i fellesadministrasjonen (FA) (OI-OK-VIRKFA)