Wikier

Rektors møte med nyansatte

Nyansatte ønskes årlig velkommen til et hyggelig og uformelt møte med rektor. Det legges opp til en innledning fra rektor etterfulgt av dialog.

English version - Rector meets new employees

Temaside for ny ved NTNU | Sider merket med nyansatt

En gang i året

Rektors møte med nyansatte avholdes en gang i året på alle våre tre campuser. Møtet annonseres her på intranettet, gjennom meldingskanalen "Kurs og opplæring for ansatte" og via din leder. Møtet avholdes på norsk og informasjon og påmelding legges ut i Læringsportalen:

 Påmelding og informasjon

Innhold

Møtet med rektor avholdes på norsk, for tilbud til engelskspråklige, se mer informasjon under neste avsnitt.

Vi ønsker alle nyansatte hjertelig velkommen!

Engelskspråklige nyansatte

Alle engelskspråklige nyansatte får tilbud om kurs via Nirs, via NTNU International Researcher Support. De kan også delta på de norskspråklige kursene hvis de ønsker det.

Kontakt

HR- og HMS-avdelingen: Bente Bakken

4015 Visninger