Wikier

Reiseregning

Retningslinjer for reise

Retningslinjene er laget for å samordne kjøp av reisetjenester, øke spareevne og kostnadsbevisstheten til NTNU-ansatte.

English version - Travel guidelines

Temaside om reise | Sider merket med reise

NTNU følger Statens reiseregulativ.

Må du egentlig reise?

Et alternativ kan være å gjennomføre det eventuelle møtet som en videokonferanse (Skype, hangout-funksjonen i Google+, Facebook chat etc). Dette er tids- og kostnadsbesparende samt godt for miljøet.

Bruk leverandørene

Alle reiser skal bestilles gjennom Berg-Hansen reisebureau og avtalen er forpliktende. Ikke bestill reiser hos andre leverandører da reiseavtalene er inngått for å få en billigst mulig totalpris. Bruk derfor reiseleverandørene NTNU har avtale med. Da sparer du penger, sikrer dine rettigheter og tilgang til hjelp om noe skulle gå galt.

Bruk av bonuspoeng

Arbeidstaker kan ikke privat benytte bonuspoeng eller andre lignende fordeler opparbeidet gjennom tjenestereise.
Det betyr at det ikke er adgang til å bruke bonuspoeng, opptjent på reise, til private reiser eller opplevelser (slik som hotellovernattinger, kjøp og liknende).

Privat bruk av rammeavtalene

Rammeavtaler med leverandører av varer og tjenester til NTNU skal ikke benyttes til privat bruk. Dette gjelder også medarbeidernes familie og venner dersom fordelen har sin bakgrunn i ansettelsesforholdet ved NTNU.

Ansatte kan benytte webgate til Berg-Hansen ved bestilling av private reiser, men skal da benytte den private siden hos reisebyrået og velge "Private reiser". Ansatte har ikke tillatelse til å benytte seg av noen av avtaleprisene.

Velg billigste transportmiddel

Reisen skal gjennomføres på billigste måte, uten at reisetiden blir urimelig lang. Får du ikke planlagt og bestilt via Berg-Hansens reiseportal, kontakt reisebyrået direkte for veiledning for reiserute og pris.

Hotell

Bruk NTNUs rammeavtaler for hotellovernattinger. Bestilling kan gjøres gjennom Berg-Hansens bestillingsløsning, som også har egne gunstige hotellavtaler. Hotellet gjøres opp av den enkelte med kredittkort.

Flyreiser innland

Husk at bonuspoeng opptjent på jobbreiser kun skal benyttes i jobbsammenheng.

Bruk NTNUs avtalepartnere for flyreiser. Bestill reisen din fra Berg-Hansens bestillingsløsning og velg alltid billigste alternativ. I noen tilfeller kan du kjøpe billetter som kan endres dersom du av jobbmessige årsaker må endre returtidspunktet. Før da opp begrunnelsen for dette i reiseregningen.

I spesielt kompliserte reisetilfeller, kontakt Berg-Hansen for hjelp.

Flyreiser utland

Bruk NTNUs rammeavtale for flyreiser. Flyreiser til utlandet kan bestilles gjennom Berg-Hansens bestillingsløsning. For de fleste reisemål i utlandet, benytt en rådgiver hos Berg-Hansen. For øvrig gjelder samme regelverk som for innenlands flyreiser.

Kun gjennom Berg-Hansen, at du får avtaleprisen.

Leiebil

Bruk NTNUs rammeavtale for leiebil. Leiebil skal i størst mulig grad bestilles gjennom Berg-Hansens bestillingsløsning, og type bil tilpasses ditt behov. Leiebilen betales med personlig kredittkort.

Reise og opphold kan kun betales av NTNU

Når leverandører og næringslivet for øvrig tilbyr besøk i private bedrifter, reiser til utstillinger o.l, er det en forutsetning at NTNU dekker utgiftene til reise og opphold.

Relevante bestemmelser

Statens reiseregulativ inneholder informasjon om reiseavtaler innenlands og utenlands, samt statens satser for reise.

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Benytt følgende kontaktpunkter til tjenestesenteret:

 NTNU hjelp

Berg-Hansen:

Berg-Hansens webgate | E-post: trondheim@berg-hansen.no

Telefon: 08050 eller 22 00 80 50 fra utlandet. Utenom normal åpningstid 08.00 - 17.00, vil tjenesten medfører ekstra kostnader.