Wikier

Reiseregning

Reiseregninger skal nå sendes i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen. HR-portalen ble stengt 1. januar 2023.

English - Accounting for travel expenses

Temaside reise | Betalmeg for ikke-ansatte | Refusjon for andre utlegg

Har du reiseregninger fra 2022?

Fristen for å sende reiseregning var 8. desember 2022. I Selvbetjeningsportalen kan du ikke legge inn datoer før 2023. Slike regninger må derfor registreres med en fiktiv dato. Skriv 1.1.23 og oppgi den reelle datoen i merknadsfeltet. Hvis du har flere regninger, må den neste ha en annen dato enn den første.

Slik sender du reiseregning

Merk at også måten å skrive kostnader på (kontering) er endret fra 2023.

Ansatte med måneds- eller timelønn: Bruk Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen

 Logg inn i Selvbetjeningsportalen

og åpne fanen Reise eller last ned DFØ_appen

Oppdragstakere som mottar honorar: Bruk Betalmeg eller DFØ-appen

Hvis du har inngått en oppdragskontrakt med NTNU, skal du sende reiseregning via Betalmeg-løsningen i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen

Gjest/ikke-ansatte skal sende reiseregning via Betalmeg eller DFØ_appen

Hvis du ikke er ansatt ved NTNU, men skal ha tilbakebetalt reiseutgifter, benytter du deg av Betalmeg-løsningen i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen.

Selvstendig næringsdrivende kan ikke sende reiseregning til NTNU

Se mer info på siden om lønn til selvstendig næringsdrivende

Merk at fra 2023 skal kostnader føres på en ny måte

Når du fyller ut reiseregning i Selvbetjeningsportalen/DFØ-appen, vil kostnaden automatisk følge ditt ansattforhold. Hvis kostnaden skal føres på et spesifikt prosjekt eller et annet koststed enn det som er knyttet til arbeidsforholdet ditt, må du oppgi ekstra informasjon.

Prosjekt: Dersom kostnaden skal på et spesifikt prosjekt, må du legge inn delprosjektnummer/-navn i feltet «Arbeidsordre (K7)» . Feltet finner du i Trinn 1 Reiserute - Kostnadsfordeling - "Annen" i Selvbetjeningsportalen. Feltet er søkbart. Ved å starte på å skrive enten navn på delprosjekt eller de første sifrene, får du opp en liste over valgbare delprosjekt. I DFØ-appens reiseregningsskjema ligger det under fanen Refusjoner og knappen Kostnadstilordning.

Hvis kostnaden ikke skal på et spesifikt prosjekt, trenger du ikke å gjøre endringer i feltet «Arbeidsordre (K7)», verdien «Generelle driftskostnader» (default-verdi) skal da stå i feltet.

Koststed: Hvis kostnaden skal på et annet kostnadssted enn koststedet som er knyttet til ditt ansattforhold, kan du legge inn annet koststed i feltet «Koststed». Feltet finner du samme sted som «Arbeidsordre (K7)», beskrevet over.

Hvis du ikke vet hvilket delprosjektnummer du skal bruke, spør din lokale controller om interne prosjekter og prosjektøkonom om eksterne prosjekter. Hvis du ikke vet hvem som er controller/prosjektøkonom, spør din nærmeste leder.

Les mer på siden Hvordan kontere med ny økonomimodell.

Ledere/BDM godkjenner reiseregninger i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen

Reiseregning, utlegg, og godtgjørelse (tillegg) vil være attestert av en attestant (godkjenner 1) før det går til godkjenning hos deg som kostnadsgodkjenner.

Brukerveiledninger:

Utbetaling

Send reiseregning så snart du kan etter at du har kommet hjem. For innsendingsfrister og utbetalingsdatoer, se lønnskjøringsplanen.

Ønsker du å få refundert utgifter til andre ting enn reise?

Se Refusjon av personlige utlegg

Forhåndsgodkjenning reise

I Selvbetjeningsportalen er det mulig å sende søknad om reise. NTNU har per 1. januar 2023 ikke innført krav om å bruke forhåndsgodkjenning av reiser. Det skal gjennomføres en prosess i 2023 for å avklare om/hvordan NTNU skal praktisere forhåndsgodkjenning.

Det er mulig for enheter å innføre forhåndsgodkjenning, men Tjenestesenteret vil ikke ha kapasitet til å bistå med dette i overgangen til 2023.

Se NTNUs retningslinjer for reise.

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt Tjenestesenteret

Child Pages (5)

 • Bruk av eget kjøretøy - kjørebok

  Hvis du har brukt ditt eget transportmiddel i jobben, har du rett til kjøregodtgjørelse som beregnes etter antall kilometer du har kjørt. NTNU fikk nytt system for bl.a. reiseregninger 1. januar...

 • Reiseforskudd

  Du kan få reiseforskudd i ekstraordinære tilfeller. Alle ansatte bør i utgangspunktet bruke Eurocard kredittkort for å betale alle jobbrelaterte utgifter. English version - Travel advance Temaside...

 • Reiser for midlertidig ansatte

  Retningslinjer ved reise for innleide arbeidstakere (ikke-ansatte) og midlertidige ansatte. Obs! Fra januar 2023 flyttes denne siden til: Reiseregning for deg som ikke er ansatt ved NTNU...

 • Reiseregning i retur

  HR-portalen ble lagt ned 1. januar 2023 og er erstattet av Selvbetjeningsportalen fra DFØ. Denne siden vil bli slettet. English: Returned travel claims Kontakt Ved spørsmål, kontakt Tjenestesenteret:

 • Retningslinjer for reise

  Retningslinjene er laget for å samordne kjøp av reisetjenester, øke spareevne og kostnadsbevisstheten til NTNU-ansatte, og bidra til reduksjon av samlet klimafotavtrykk. English version - Travel...