Wikier

Selvbetjeningspor...

Godkjenning i selvbetjeningsportalen - for ledere

Som leder har du rollen som personalgodkjenner og/ eller kostnadsgodkjenner. I lønnsprosessene godkjenner du i Selvbetjeningsportalen.

Se også Selvbetjeningsportalen (for ansatte)

Veiledning

Godkjenning av tid, fravær, ferie og sidegjøremål

Overføring av feriedager vil være kontrollert av en kontrollør (godkjenner 1) før det kommer til deg, mens reisesøknad, overtid, fravær og sidegjøremål vil gå rett til deg som personalgodkjenner.

Brukerveiledning:

Godkjenningsfrister

Se Lønnskjøringsplan

Reiseregning, utlegg, og godtgjørelse (tillegg)

Reiseregning, utlegg, og godtgjørelse (tillegg) vil være attestert av en attestant (godkjenner 1) før det går til godkjenning hos deg som kostnadsgodkjenner.

Brukerveiledninger:

Time-, måneds- og oppdragskontrakter

Time-, måneds- og oppdragskontrakter, samt utbetaling av timer/oppdrag, håndteres i egen arbeidsflyt med utarbeidelse og attestasjon av deg som kostnadsgodkjenner, hvis du har fått tilgang til dette.

Brukerveiledning:

Veiledning: Hente rapporter på kontrakt (dfo.no). Ledere og saksbehandlere (koordinator kontrakt) som har behov for det, kan ta ut rapporter med info om kontrakt med status, timelister og oppdrag.