Språkvelger

English

Banner - Lederstøtte

For deg som er leder ved NTNU

Verktøy, snarveier og støtte i det daglige arbeidet 

Tema

Selvbetjeningsportalen

Når du ansettes som leder ved NTNU, får du ikke automatisk lederroller og -tilganger i Selvbetjeningsportalen. Det er derfor viktig at disse rollene meldes inn av nærmeste leder eller den som har ansvar for rekrutteringen. 

Økonomistyring

NTNU's ledelsesprogram består av lederutviklingsprogram for utvalgte ledere,  konkret lederopplæring i ulike temaer, ledergruppeutvikling og samlinger i større lederarenaer. 

Ledelsesprogram

  • NTNUs ledersamling 24. og 25. januar på Scandic Hell – program kommer.
  • Rektors møte med instituttlederne 1. mars og 14. juni.

Meldingskanal

Få nyheter, tips og triks om ledelse i din nyhetsfeed på Innsida:

Meld deg på «Ledelse ved NTNU»

NTNUs ledelsesprinsipper

NTNUs ledelsesprinsipper

Ledelsesprinsippene skal bidra til å tydeliggjøre hva som forventes av ledere ved NTNU, og de setter en norm for hva som er god ledelse i vår organisasjon. For at prinsippene skal ha verdi, må de gjenspeiles i hvordan ledelse utøves i praksis.

Ledelsesprinsippene gjelder for både vitenskapelige og teknisk-administrative ledere, og skal bygge opp under ambisjonen om Ett NTNU.

Les mer om prinsippene i God ledelse ved NTNU (pdf).


Lederstøtte - råd og hjelp

Lederutvikling i ny åremålsperiode

Instituttlederprogrammet 2021-2025

Spørsmål om NTNUs Ledelsesprogram?

Kontakt Kari Skarholt

Podkast om ledelse

Podkast: Ledere må skape kultur for et godt arbeidsmiljø

Professor Marit Christensen snakker i en ny podkast om hvor viktig lederrollen er for å skape et godt og trygt arbeidsmiljø på arbeidsplassen og for å unngå konflikter.

Hør podkasten

Kontakt

Spørsmål om denne siden?

Kontakt: Kari Skarholt