Wikier

MVA-koder - oversikt med forklaringer

Konverteringstabell MVA-koder og avgiftskoder/MVA-koder i Unit4 ERP.


Kostnader og investeringer (kjøp)

Innkjøpsordre norske leverandører

MVA-kodeForklaringEksempelGammel MVA-kode
X1Kjøp av varer eller tjenester med 25% MVA uten fradragsrettOrdinære kjøp til egen bruk 00
X2Kjøp av varer eller tjenester med 15% MVA uten fradragsrett Kjøp av mat til egen bruk (ikke servering) 00
X3Kjøp av varer eller tjenester med 12% MVA uten fradragsrett Kjøp av transporttjenester til egen bruk 00
1NKjøp av varer eller tjenester med 25% MVA med fradragsrett Varer eller tjenester for direkte videresalg 12
11Kjøp av varer med 15% MVA med fradragsrett Kjøp av mat for direkte videresalg (ikke servering) Ny kode
12Kjøp av tjenester med 12% MVA med fradragsrett Kjøp av transporttjenester for direkte videresalg 13
0Kjøp av varer eller tjenester uten MVABøker til eget bibliotek 00

Innkjøpsordre utenlandske leverandører

MVA-kodeForklaringEksempelGammel MVA-kode
20Import av varer med påslag av 25% MVA uten fradragsrett Ordinære kjøp til egen bruk 72
27Import av varer med påslag av 15% MVA uten fradragsrett Import av matvarer Ny kode
21Import av varer med fradragsrett for påslag av 25% MVA Import av varer til direkte videresalg 71
22Import av varer fradragsrett for påslag av 15% MVA Import av mat til direkte videresalg Ny kode
23Import av varer fritatt MVA Bøker til egen bruk og biologisk materiale 75
3TKjøp av tjenester med påslag av 25% MVA Programvare, lisenser, språkvask til egen bruk 08_UTL
3FKjøp av tjenester med fradrag for påslag av 25% MVA Programvare, lisenser, språkvask til direkte videresalg Ny kode
0Kjøp av varer/tjenester uten norsk MVA Ikke til bruk i Norge. Eksempelvis konferanser/overnatting i utlandet Ny kode

Faktura uten innkjøpsordre norske leverandører

MVA-kodeForklaringEksempelGammel MVA-kode
00Kjøp av varer eller tjenester uten fradragsrett Ordinære kjøp til egen bruk 00
1Kjøp av varer eller tjenester med 25% MVA med fradragsrett Varer eller tjenester for direkte videresalg 12
1MKjøp av varer med 15% MVA med fradragsrett Kjøp av mat for direkte videresalg (ikke servering) Ny kode
1RKjøp av tjenester med 12% MVA med fradragsrett Kjøp av transporttjenester for direkte videresalg 13
0Kjøp av varer eller tjenester fritatt MVA Typisk bøker til eget bibliotek

Faktura uten innkjøpsordre utenlandske leverandører (lik som ved innkjøpsordre)

MVA-kodeForklaringEksempelGammel MVA-kode
20Import av varer med påslag av 25% MVA uten fradragsrett Ordinære kjøp til egen bruk 72
27Import av varer med påslag av 15% MVA uten fradragsrett Import av matvarer Ny kode
21Import av varer med fradragsrett for påslag av 25% MVA Import av varer til direkte videresalg 71
22Import av varer fradragsrett for påslag av 15% MVA Import av mat til direkte videresalg Ny kode
23Import av varer fritatt MVA Bøker til egen bruk og biologisk materiale 75
3TKjøp av tjenester med påslag av 25% MVA Programvare, lisenser, språkvask til egen bruk 08_UTL
3FKjøp av tjenester med fradrag for påslag av 25% MVA Programvare, lisenser, språkvask til direkte videresalg Ny kode
0Kjøp av varer/tjenester uten norsk MVA Ikke til bruk i Norge. Eksempelvis konferanser/overnatting i utlandet Ny kode

Salg/omsetning

Omsetning/salg av varer eller tjenester til norske kunder

MVA-kodeForklaringEksempelGammel MVA-kode
3NSalg av varer eller tjenester med 25% MVA Forskningstjenester, lab-tjenester, varer i museumsbutikk16
3JSalg av varer eller tjenester med 15% MVA Salg av matvarer (ikke servering) Ny kode
3QSalg av varer eller tjenester med 12% MVA Inngangsbillett museum18
4Salg som er fritatt MVA Bøker17
USalg som er unntatt MVA Undervisning, helsetjenester00

Omsetning/salg av varer eller tjenester til utlandet (ikke til bruk i Norge)

MVA-kodeForklaringEksempelGammel MVA-kode
4USalg fritatt norsk MVABøker eller forskningsoppdrag17

Kontakt

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Økonomiavdelingen.