Wikier

Sider med tagg regnskap .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Skjema - Økonomi Godkjent 5.0 (Mindre endring) Anniken Westad 3 dager siden Skriv ut
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 3.2 (Mindre endring) Anniken Westad 3 dager siden Skriv ut
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 4.4 Roger Skjelbakken 4 dager siden Skriv ut
Regnskap - kontering Godkjent 1.7 (Mindre endring) Anniken Westad 6 dager siden Skriv ut
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 1.1 (Mindre endring) Anniken Westad 9 dager siden Skriv ut
Regnskap - ompostering Godkjent 2.1 (Mindre endring) Anniken Westad 16 dager siden Skriv ut
Regnskap Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anniken Westad 17 dager siden Skriv ut
Anleggsmidler - nyanskaffelser - kassasjon - salg Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anniken Westad 17 dager siden Skriv ut
Hovedbokbilag Godkjent 2.0 (Mindre endring) Anniken Westad 17 dager siden Skriv ut
Salg eller oppdragsaktivitet Godkjent 1.1 (Mindre endring) Anniken Westad 20 dager siden Skriv ut
Leiested Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anniken Westad 23 dager siden Skriv ut
Regnskap - Oversikt merverdiavgiftskoder Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut
Regnskap - attester Godkjent 2.5 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut
Regnskap - Årsavslutning Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anniken Westad 2 Måneder siden Skriv ut
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 2.3 (Mindre endring) Anniken Westad 3 Måneder siden Skriv ut
Regnskap - Mva ved arkeologiske oppdrag Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anniken Westad 10 Måneder siden Skriv ut
Regnskap - Avgiftsregler for NTNU Godkjent 1.2 (Mindre endring) Anniken Westad 10 Måneder siden Skriv ut
Regnskap - Håndtering av mva Godkjent 1.1 (Mindre endring) Anniken Westad 10 Måneder siden Skriv ut
Budsjettere Nærings-PhD Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ingvild Oxaas Wie 11 Måneder siden Skriv ut
Regnskap - Mva-vurdering av kurs og konferanser Godkjent 1.1 (Mindre endring) Ingvild Oxaas Wie 12 Måneder siden Skriv ut