Wikier

Sider med tagg regnskap .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Prosjektstøtte - kontaktpersoner Godkjent 7.2 (Mindre endring) Anniken Westad 2 dager siden Skriv ut
Regnskap - attester Godkjent 3.0 (Mindre endring) Anniken Westad 15 dager siden Skriv ut
Skjema - Økonomi Godkjent 5.6 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut
Regnskap - Håndtering av mva Godkjent 1.2 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut
Regnskap - Mva ved inn- og utførsel av varer Godkjent 1.1 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut
Regnskap - Mva ved import av tjenester Godkjent 1.1 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut
Leiested Godkjent 1.7 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut
Anleggsmidler - aktivering til avhending Godkjent 7.4 (Mindre endring) Anniken Westad 1 Måned siden Skriv ut
Lover og reglementer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anniken Westad 2 Måneder siden Skriv ut
Hovedbokbilag Godkjent 2.5 (Mindre endring) Anniken Westad 3 Måneder siden Skriv ut
Regnskap Godkjent 1.5 (Mindre endring) Anniken Westad 3 Måneder siden Skriv ut
Regnskap - kontering Godkjent 1.9 (Mindre endring) Anniken Westad 3 Måneder siden Skriv ut
Prosjektstøtte for prosjektøkonomer Godkjent 3.2 (Mindre endring) Anniken Westad 4 Måneder siden Skriv ut
Regnskap - ompostering Godkjent 2.1 (Mindre endring) Anniken Westad 4 Måneder siden Skriv ut
Salg eller oppdragsaktivitet Godkjent 1.1 (Mindre endring) Anniken Westad 4 Måneder siden Skriv ut
Regnskap - Oversikt merverdiavgiftskoder Godkjent 1.3 (Mindre endring) Anniken Westad 5 Måneder siden Skriv ut
Beregne kostnader i forskningsprosjekt Godkjent 2.3 (Mindre endring) Anniken Westad 7 Måneder siden Skriv ut
Regnskap - Mva ved arkeologiske oppdrag Godkjent 1.4 (Mindre endring) Anniken Westad 1 År siden Skriv ut
Regnskap - Avgiftsregler for NTNU Godkjent 1.2 (Mindre endring) Anniken Westad 1 År siden Skriv ut
Budsjettere Nærings-PhD Godkjent 1.2 (Mindre endring) Ingvild Oxaas Wie 1 År siden Skriv ut