Wikier

Etikk ved NTNU

Oversikt over etiske retningslinjer ved NTNU.

In English: Ethics at NTNU

Temasider om ansettelsesforhold | Sider merket med etikk


Generelt

Varsling

Hvis du oppdager noe du mener er etisk kritikkverdig, ønsker NTNU at du varsler om dette. Det kan være alt fra brudd på god forskningsetikk, til uetisk adferd i forbindelse med reise. Her finner du varslingsrutiner og hvordan saken følges opp.

Forskningsetikk

Habilitet

  • Habilitet - hvordan unngå å havne i habilitetskonflikter
  • Sidegjøremål - bistillinger, lønnet og ulønnet engasjement

Økonomi - anskaffelser

Reise

Ansettelsesforhold

Studier

Etikkportalen

NTNUs etikkportal inneholder konkrete eksempler på etiske dilemmaer.