Wikier

Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter

Opplever du uakseptabel adferd som for eksempel mobbing, trakassering, eller diskriminering, finner du informasjon om hvordan du går frem under.

Temaside Si fra!

English version - Unacceptable behaviour - harassment and conflict

Kontakt

Har du tilbakemeldinger eller spørsmål til innholdet på denne siden, ta kontakt i NTNU Hjelp.

Child Pages (3)

  • Seksuell trakassering

    NTNU har nulltoleranse for seksuell trakassering, seksuelle overgrep og annen maktmisbruk. Det skal være trygt å jobbe og studere ved NTNU.Her finner du informasjon om hvordan du kan varsle om...

  • Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter for ansatte

    Her finner du informasjon om hvordan du kan gå fram hvis du opplever uakseptabel adferd som for eksempel mobbing, seksuell trakassering, diskriminering og andre kritikkverdige forhold. English...

  • Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter for studenter

    Her finner du informasjon om hva du kan gjøre hvis du opplever uakseptabel adferd som mobbing, trakassering, diskriminering eller andre kritikkverdige forhold. English version - Unacceptable...