Wikier

Uakseptabel...

Seksuell trakassering

NTNU har nulltoleranse for seksuell trakassering, seksuelle overgrep og annen maktmisbruk. Det skal være trygt å jobbe og studere ved NTNU.Her finner du informasjon om hvordan du kan varsle om seksuell trakassering og overgrep, og hva som skjer i en varslingsprosess.

English version - Sexual harassment

Se også: Temaside Si fra!

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering defineres som regel som uønsket seksuell oppmerksomhet som oppleves som krenkende og plagsom for den som rammes. Det er vanlig å skille mellom fysisk, verbal og ikke-verbal trakassering.

  1. Verbal trakassering: For eksempel seksuelle hentydninger og forslag eller kommentarer om kropp, utseende eller privatliv.
  2. Ikke-verbal trakassering: For eksempel om nærgående blikk, kroppsbevegelser, visning av seksuelle bilder, blotting og liknende, muntlig og/eller skriftlig.
  3. Fysisk trakassering: Alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til overgrep som voldtekt og voldtektsforsøk. For eksempel om du føler deg presset til å ha seksuell omgang, eller utføre handlinger, med noen som misbruker sin stilling eller maktforhold, se straffeloven §295.

Seksuell trakassering forekommer også i utstrakt grad på nettet, på sosiale medier, e-post eller tekst- og/eller bildemeldinger.

Definisjonen, med tilføyelser, er hentet fra Arbeidsliv.no.

Se film om seksuell trakassering på i NTNUs YouTube-kanal.

Varsle om seksuell trakassering/overgrep

Er du utsatt for seksuell trakassering eller overgrep, er det hjelp å få. Du kan sende inn et varsel som behandles av et utvalg bestående av personer uten ansettelsesforhold ved NTNU.

Et varsel om seksuell trakassering/overgrep bør beskrive

  • hva som har skjedd
  • tidspunkt
  • sted
  • omstendighetene rundt trakasseringen
  • og hvordan du reagerte

Er du utsatt for et overgrep bør du *anmelde* direkte til politiet.

Varslingsalternativer ved NTNU

 Varsle om seksuell trakassering/overgrep

Ønsker du ikke å varsle elektronisk, kan du sende et brev pr post til: NTNU, HR- og HMS-avdelingen, v/Even Larsen, 7491 Trondheim.

Hva skjer når jeg varsler?

Henvendelsen din sendes til et eksternt utvalg, som skal vurdere saken. Utvalget er satt sammen av fire personer som ikke er ansatt ved NTNU.

De vil lese og vurdere varselet du har sendt inn. I noen tilfeller vil utvalget ønske å innhente mer informasjon enn den du har sendt inn, og vil da ta kontakt med deg på en trygg og fortrolig måte.

Når de har innhentet den informasjonen de trenger, vil de komme med en vurdering og råd til arbeidsgiver om hva som skal gjøres videre. Varselet kan bli sendt videre til politiet, men det kan også tas tak i arbeidsrettslig internt.

I noen tilfeller vil NTNU være pliktig å varsle videre. Det vil være i saker der det er meldt om straffbare hendelser etter norsk straffelov. Plikten er hjemlet i straffelovens §196.

Parter i en varslingssak har rett til kontradiksjon, det vil si, rett til å forklare sin side i saken.

Dine rettigheter som varsler

Som varsler har du vern mot gjengjeldelse. Det betyr alle former for negative handlinger som følge av eller som en reaksjon etter varsling, er forbudt.

Arbeidstakere som varsler på vegne av andre, er ofte ikke part i saken. I en varslingssak er det kun den eller de som varslingen retter seg mot, eller den saken direkte gjelder, som er part i saken.

Den som varsler har dermed ikke rett til innsyn i hvordan arbeidsgiver håndterer saken. Den som varsler kan be om informasjon om varselet blir håndtert, men ikke informasjon om selve saksbehandlingen.

Kilde: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/

Kan jeg si fra anonymt/på vegne av andre?

Du kan varsle anonymt, men det anbefales ikke. Anonyme varsel vil være vanskelige å følge opp og kan føre til at saken ikke kommer videre. Den som har blitt beskyldt, har rett til kontradiksjon, som betyr å få forklare sin side av saken. Det kan normalt ikke gjøres uten at den som klager er kjent for vedkommende.

Et varsel om seksuell trakassering vil selvfølgelig behandles med fortrolighet, og som taushetsbelagt informasjon, av utvalget som skal vurdere saken og NTNU.

Du kan varsle på vegne av andre via varslingsknappen.

Vil du snakke med noen før du varsler?

Har du behov for en uformell og uforpliktende samtale om hendelsen? Da kan du ta kontakt med noen på listen under. Disse har ingen varslingsplikt, det må du selv gjøre via knappen øverst på siden.

Studenter kan kontakte

Ansatte kan kontakte

Utvalgets mandat

Utvalgets mandat (pdf)

Mer informasjon om varsling