Wikier

Sider med tagg etikk .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Etikk ved NTNU Godkjent 1.1 (Mindre endring) Tone Kvenild 7 dager siden Skriv ut
Sidegjøremål Godkjent 1.7 Tore Hugubakken 19 dager siden Skriv ut
Etiske retningslinjer for ansatte ved NTNU Godkjent 1.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 20 dager siden Skriv ut
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 1.6 (Mindre endring) Ane Møller Gabrielsen 2 Måneder siden Skriv ut
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter for ansatte Godkjent 1.3 Ole Edward Johns Nystad 3 Måneder siden Skriv ut
Forskningsetisk utvalg Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden Skriv ut
Retningslinjer for behandling av mulig uredelighet i forskning Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden Skriv ut
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 1 År siden Skriv ut
Personvern og etikk for studentoppgaver ved ILU Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Habilitet i rekrutteringsprosesser Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Mistanke om forskningsjuks - slik går du fram Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved IMU Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Etikk ved bestilling Godkjent 1.0 Migrert 1 År siden Skriv ut
Medforfatter Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Habilitet Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut
Gaver og fordeler Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 1 År siden Skriv ut