Wikier

Sider med tagg etikk .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Sidegjøremål Godkjent 1.3 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden Skriv ut
Retningslinjer for behandling av mulig uredelighet i forskning Godkjent 1.1 Tonje Serine Serine Bua 3 Måneder siden Skriv ut
Behandle personopplysninger i student- og forskningsprosjekt Godkjent 1.2 (Mindre endring) Thomas Misje 4 Måneder siden Skriv ut
Forskningsetisk utvalg Godkjent 1.2 Thor Bjørn Arlov 4 Måneder siden Skriv ut
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 5 Måneder siden Skriv ut
Personvern og etikk for studentoppgaver ved ILU Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Uakseptabel adferd - mobbing og konflikter for ansatte Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Habilitet i rekrutteringsprosesser Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Mistanke om forskningsjuks - slik går du fram Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Etiske retningslinjer for undervisning og veiledning ved IMU Godkjent 1.0 Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Etiske retningslinjer for ansatte ved NTNU Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Etikk ved NTNU Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Etikk ved bestilling Godkjent 1.0 Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Medforfatter Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Habilitet Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut
Gaver og fordeler Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 8 Måneder siden Skriv ut