Wikier

Sidegjøremål

Sidegjøremål kan være både lønnet og ulønnet engasjement, og verv som du har utenom din jobb i NTNU. Det gjelder også foretak som du eier eller er medeier av.

English version - Regulations regarding second jobs

Saksbehandling av sidegjøremål | Sider merket med sidegjøremål

Hva er sidegjøremål?

NTNU ønsker å tilrettelegge for at du som medarbeider skal være engasjert i samfunnslivet. Bistillinger og verv utenfor NTNU kan gi deg kunnskap, engasjement og motivasjon som kan styrke ditt arbeid ved NTNU.

Sidegjøremål kan være både lønnet og ulønnet engasjement, og verv som du har utenom din jobb i NTNU. Det gjelder også foretak som du eier eller er medeier av.

Hvorfor skal du registrere sidegjøremål?

For å sikre transparens i vår virksomhet oppfordres alle medarbeidere til å registrere verv og bistillinger utenfor NTNU.

I noen tilfeller kan sidegjøremål være i konflikt med jobben, for eksempel i forhold til habilitet, intellektuelle rettigheter, bruk av ressurser eller arbeidskapasitet. I slike tilfeller krever sidegjøremålet godkjenning av leder.

Hvordan skal du registrere sidegjøremål?

Registrering av sidegjøremål gjøres i Selvbetjeningsportalen - DFØ.

Retningslinjer for sidegjøremål ved NTNU (pdf) | Veiledning til retningslinjene (pdf)

Hvilke sidegjøremål krever godkjenning? 

De aller fleste sidegjøremål vil være uproblematiske. Dine sidegjøremål som krever leders vurdering og godkjenning er sidegjøremål som:

 1. Uføres i normalarbeidstiden.
 2. Innebærer bruk av NTNUs ressurser.
 3. Vil kunne medføre sammenblanding av dine/oppdragstakers og NTNUs interesser og ressurser.
 4. Kan komme i konkurranseforhold til NTNUs egen virksomhet.
 5. Er av langvarig eller omfattende karakter.
 6. Kan være egnet til å skape tvil om din habilitet.

Hovedprinsipper for vurdering

Du har rett til å ta sidegjøremål for en annen arbeidsgiver eller drive privat virksomhet. Men du kan ikke ta sidegjøremål som:

 1. Er forbudt.
 2. Er avtalt ved reglement eller avtale at du skal avstå fra.
 3. Hemmer eller sinker det ordinære arbeid, med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.
 4. Innebærer at du driver med eller medvirker til illojal konkurranse med NTNU.
 5. Gjør at du kan bli inhabil ved behandling av dine saker i mer enn sporadiske tilfeller.
 6. Gjør at du lett kan komme i lojalitetskonflikt i forhold til NTNU.
 7. Innebærer at du utnytter bedriftshemmeligheter illojalt.
 8. Skader din stillings eller NTNUs anseelse.

Klage på beslutning

Du kan klage på beslutning om å kunne inneha sidegjøremål til Sidegjøremålsnemda. Saksbehandling av sidegjøremål.

Relevant regelverk

Oppdatert 01.12.17 (mindre endring 01.03.2023)