Wikier

Habilitet

Ansatte kan ikke delta i eller forsøke å påvirke beslutninger dersom man kan ha personlig interesse av resultatet. Overordnede skal alltid varsles om potensielle habilitetskonflikter.

English version - Impartiality

Temaside om forskningsprosessen | Sider merket med etikk

Habilitet og roller

Ektefeller, samboere eller nære slektninger som jobber ved NTNU, bør ikke være i direkte rapporteringslinje. De kan heller ikke sitte i komiteer, råd eller utvalg som skal godkjenne, finansiere eller bedømme forskningsprosjektet ditt. Disse må fratre komiteen når din sak behandles.

Er du inhabil, skal du overlate beslutningen til andre eller fratre det beslutningsorganet som skal ta avgjørelsen.

Inhabilitet i verv og bistillinger

Påtar du deg verv eller bistillinger skal du på forhånd klarere dette med din leder. Styreverv, bistillinger eller betalte oppdrag skal være forenelig med NTNUs interesser. Ansatte bør være åpne om biverv og verv i organisasjoner.

NTNU kan ikke leie inn egne ansatte

NTNU kan ikke leie inn egne ansatte til å utføre oppgaver som næringsdrivende. For bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter gjelder følgende utdypende retningslinjer:

"Institusjonene kan ikke engasjere egne tilsatte til å utføre oppgaver tilknyttet prosjekter som næringsdrivende. Det følger av dette at tilsatte ikke kan fakturere institusjonen. Alle tilsatte, også tilsatte som arbeider i bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter, er underlagt de samme regler når det gjelder biarbeid og lojalitet til arbeidsgiver som andre tilsatte, jf blant annet bestemmelsene om ekstraverv m.v. i Statens personalhåndbok".

Kunnskapsdepartementet om bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter.

Relevante lenker

redigert 17.04.18

4362 Visninger