Wikier

Fadderordning for nyansatte - for deg som er leder

Vi anbefaler at alle nyansatte ved NTNU får en fadder. Det er en viktig rolle, fordi fadder er med på å sikre at alle nye får en så god oppstart ved NTNU som mulig.

Temaside ny ved NTNU | Fadderordning for nyansatte - for deg som er ny | Fadderordning for nyansatte - for deg som er fadder | Sider merket med fadder

Om fadderrollen

Fadder skal hjelpe den nyansatte å bli kjent med NTNU og bidra til at den nyansatte blir trygg i sin nye rolle og på sin nye arbeidsplass.

Fadderen skal være en kollega med et ekstra ansvar for å inkludere og involvere den nyansatte den første tiden, samt være tilgjengelig for å svare på spørsmål og hjelpe den nyansatte.

Fadderen kan også være en som bistår med opplæring i systemer og av mer faglig karakter.

Lurt å tenke på når du skal velge fadder

Utnevn fadder i god tid før den nyansatte starter, slik at fadder kan bistå fra første dag. Fadderens rolle og ansvar avklares på forhånd, i samråd med deg som leder. Avsatt tid til fadderrollen må gjenspeile oppgaver og ansvar tillagt rollen.

Dette bør du tenke gjennom når du velger fadder:

  • At fadder har tid til å være tilgjengelig for den nyansatte, særlig den første tiden/første månedene.
  • At fadder er motivert for rollen/oppgavene.
  • Om fadderrollen skal bli gitt en person eller være fordelt på flere (fadderteam).
  • At fadderen er noen som den nyansatte skal jobbe sammen med/samarbeide med også utover fadderrollen.
  • At fadder kan hjelpe/bistå med både spørsmål og hjelp av praktisk karakter.
  • At fadder kjenner enheten og NTNU godt, eller kanskje nylig selv har vært ny.
  • Om fadder også skal bistå med opplæring i systemer og/eller faglig opplæring.
  • Om fadder også skal være «faglig mentor».

Lag en introduksjonsplan/opplæringsplan sammen med fadder og eventuelt HR før den nyansatte starter, der ansvar og oppgaver avklares og fordeles. Det er viktig å avklare hvem som gjør hva i tilknytting til den nyansattes onboarding/mottak.

Fadders rolle og oppgaver

Se hva NTNU sier den nyansatte kan forvente av sin fadder:

Se hva NTNU sier fadder kan eller bør ta ansvar for:

Kontakt

For spørsmål eller innspill til innholdet på denne siden, ta kontakt med prosjektleder for Onboardingprosjektet, Merethe Fjørtoft Åsenhus.

Anbefalingene er utarbeidet av Onboardingprosjektet og forankret i HR-sjef forum.