Wikier

Fadderordning for nyansatte - for deg som er fadder

Du er valgt av din leder til å være NTNU-fadder for en nyansatt ved din enhet. Det er en viktig rolle. Vi anbefaler at alle nyansatte får en fadder, fordi fadder er med på å sikre at alle nye får en så god oppstart ved NTNU som mulig. Vi er glad for at du hjelper til med det.

Temaside ny ved NTNU | Fadderordning for nyansatte - for deg som er ny | Fadderordning for nyansatte - for deg som er leder | Sider merket med fadder

Hva vil det si å være fadder?

Se introduksjonsvideo til nye faddere

Som fadder skal du hjelpe den nyansatte å bli kjent med NTNU og trygg i sin nye rolle og på sin nye arbeidsplass.

Du er en kollega med et ekstra ansvar for å inkludere og involvere den nyansatte den første tiden. Du skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål og hjelpe den nyansatte.

Det kan også være at du får et opplæringsansvar knyttet til din fadderrolle, der du skal bistå med opplæring i f.eks. systemer og /eller gi faglig opplæring.

Leder skal lage en introduksjonsplan/opplæringsplan sammen med deg som fadder og eventuelt HR før den nyansatte starter, der ansvar og oppgaver avklares og fordeles.

Vi anbefaler at du sammen med den nyansatte lager en plan, der dere blir enige om behov, innhold og lengde. Den nyansatte har også selv et ansvar for å holde kontakten med deg som fadder, men som fadder bør du være proaktiv.

Normalt vil en fadderordning vare de første månedene etter at den nyansatte har begynt i den nye jobben.

Sjekkliste for fadder

Avklar med leder og eventuelt HR hva som er dine oppgaver og ditt ansvar i forbindelse med mottaket og oppstarten av den nyansatte. Sjekklisten samler noen tips til hva du kan eller bør ta ansvar for som fadder.

Før oppstart

Ta gjerne kontakt med den nyansatte før oppstart. Du kan f.eks. sende en e-post (til privat e-postadresse) og fortelle at du skal være hans/hennes NTNU-fadder.

Første dag

  • Ønske velkommen! Bidra til et godt mottak første dag (avklar din rolle og dine oppgaver med leder).
  • Spise lunsj sammen med den nyansatte de første ukene (avklar om det er du eller leder som gjør dette første dag).
  • Har den nyansatte fått aktivert brukerkonto, eller trenger han/hun hjelp fra Orakeltjenesten?
  • Være med å hente ut ansattkort/adgangskort og ev. nøkler.
  • Omvisning på campus og bruk av Mazemap – hvordan finne frem?
  • Praktisk “hos oss” – kjøkkenlister, garderober, toalett, kontorrekvisita, printere, post, arkivrutiner, kjøkkentjeneste etc.
  • Bli kjent.

Første uke

I løpet av de tre første månedene

Kontakt

For spørsmål eller innspill til innholdet på denne siden, ta kontakt med prosjektleder for Onboardingprosjektet, Merethe Fjørtoft Åsenhus.

Anbefalingene er utarbeidet av Onboardingprosjektet og forankret i HR-sjef forum.