Wikier

Innsida nyheter

Legg til og fjern meldingskanaler

Hvordan finne og legge til nye meldingskanaler i Innsida.

English version - Manage your subscriptions

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med Innsida

Meldingssystemet på Innsida har kanaler for enheter, studieprogram, byer, roller og bygg med mer. Noen kanaler er obligatoriske, som de enheter eller de studieprogram som du er registrert offisielt på. Andre kan du abonnere på, ut fra om de er tilgjengelige eller lukkede kanaler.

Dine kanaler

 1. Nederst i nyhetsmenyen finner du Kanaler-knappen, som åpner Dine kanaler oversikten
 2. Klikk Oppdag flere kanalerog søk etter kanaler og RSS feeds du ønsker å følge.
 3. Det er også mulig å Opprett en egen kanal
 4. Merk kanalene du bruker mest med star. Du kan nå disse Favorittermed et klikk i venstre menyen

Skjermbilde: Dine kanaler, oppdag kanaler, opprett kanaler

Søk etter meldingskanaler

Alternativ metode. Det er flere måte å legge til kanaler i din personlig nyhetsstrøm. Slik kan du finne meldingkanaler med Innsida-søk:

 1. Bruk søkefeltet i Innsida og skriv inn det du leter etter. Filtrere resultater på Meldingskanaler for å fjene treff på nettsider, studiesider og personer.
 2. Klikk på kanalen du er interessert i.
 3. Klikk Abonner knappen. I noen tilfeller må ditt ønske godkjennes av kanalens administrator før du får innsyn.

Skjermbilde - Bruk søk til å finne meldingskanaler

Fjerne en kanal

Valgfrie kanaler du har lagt til finnes under Andre kanaler i venstremenyen

 1. Klikk pilen foran Andre kanaler i venstremenyen og klikk på kanalen du vil fjerne
 2. Klikk 3 prikker ikonet, i hjørnet øverst til høyre for kanalens meldinger i midtspalte.
 3. Velg Fjern abonnement.

Skjermbilde - fjerne abonnement

Standardoppsett

Dette er kanalene som er obligatoriske og som ligger i standardoppsettet:

For studenter

 • NTNU-kanal - Alle studenter
 • Meldingskanal for studieprogrammet du er meldt på
 • Meldingskanal for byen du studerer i (f.eks. Student i Gjøvik)
 • Meldingskanal for studieretningen din, hvis du har en
 • Emnekanaler for emner du er påmeldt - i dette semesteret
 • Universitetsavisa saker er tilgjengelig med et klikk i venstremenyen, og øverst
 • Toppsaker er tilgjengelig via nyhetsmeny

For ansatte

 • NTNU-kanal - Alle ansatte
 • Meldingskanaler for enhetene du tilhører (institutt, senter, seksjon, stab).
 • Meldingskanal for fakultet eller avdelingen over enheten du tilhører.
 • Meldingskanal for byen du jobber i (f.eks. Ansatte i Ålesund).
 • Meldingskanal for bygget du har registrert som kontoradresse
 • Meldingskanaler for emnene du er ansvarlig for (ifølge FS).
 • Universitetsavisa saker er tilgjengelig med et klikk i venstremenyen og øverst
 • Toppsaker er tilgjengelig via nyhetsmeny

For gjester

 • NTNU-kanal - Alle ansatte
 • Universitetsavisa saker er tilgjengelig med et klikk i venstremenyen
 • Meldingskanaler for enhetene de er tilknyttet i HR-portalen eller BAS

Andre feeds

Du kan også bruke Innsida til å abonnere på nyheter fra andre kanaler og feeds slik at du slipper å besøke mange nettsteder for å sjekke om det er kommet noe nytt.

Denne informasjonen er gyldig etter 1. juli 2024

Hvordan finne og legge til nye meldingskanaler i Innsida.

English version - Manage your subscriptions

Temaside om IT-hjelp | Sider merket med Innsida

Meldingssystemet på Innsida har kanaler for enheter, studieprogram, byer, roller og bygg med mer. Noen kanaler er obligatoriske, som de enheter eller de studieprogram som du er registrert offisielt på. Andre kan du abonnere på, ut fra om de er tilgjengelige eller lukkede kanaler.

Dine kanaler

 1. I venstre meny på Innsida startside finner du Kanalinnstillinger, som åpner oversikten over dine kanaler.
 2. Klikk Oppdag flere kanaler og søk etter kanaler og RSS feeds du ønsker å følge.
 3. Det er også mulig å opprette en egen kanal.
 4. Merk kanalene du bruker mest ved å klikke på hjertet. Favorittkanalene blir liggende lett tilgjengelig fra venstre meny.

Viser startsida med menypunktet Kanalinnstillinger i venstre spalte på Innsida

Søk etter meldingskanaler å abonnere på

Det er flere måte å legge til kanaler i din personlig nyhetsstrøm. Slik kan du finne meldingkanaler med Innsida-søk:

 1. Bruk søkefeltet på Innsida og skriv inn det du leter etter. Filtrer resultatet på Meldingskanaler for å få opp presise treff.
 2. Klikk på kanalen du er interessert i.
 3. Klikk på Abonner knappen. I noen tilfeller må ditt ønske godkjennes av kanalens administrator.

Oppdag en kanal

 1. Klikk på Kanalinnstillinger.
 2. Klikk på Oppdag nye kanaler. Merk: Ikke alle kanaler er like godt oppdaterte, men gi det et forsøk!

Vi anbefaler: Du kan også få Gemini og Khrono rett i nyhetsstrømmen din. Disse ligger i lista under Kanalinnstillinger > Oppdag nye kanaler > Anbefalte kanaler.

Avslutte abonnement på en kanal

Du kan avslutte abonnement på kanaler som ikke er obligatoriske.

 1. Velg Kanalinnstillinger i venstre meny og velg kanalen du vil fjerne.
 2. Velg Avslutt abonnement.

Obligatoriske kanaler

Dette er kanalene som er obligatoriske og som ligger i standardoppsettet:

For studenter

 • NTNU-kanal - Alle studenter
 • Meldingskanal for studieprogrammet du er meldt på
 • Meldingskanal for byen du studerer i (for eksempel Student i Gjøvik)

I tillegg kan du få opp kanaler for studieprogram, studieretning og emne. Disse kanalene er som regel ikke i bruk siden de fleste undervisere benytter Blackboard.

For ansatte

 • NTNU-kanal - Alle ansatte
 • Meldingskanaler for enhetene du tilhører (institutt, senter, seksjon, stab).
 • Meldingskanal for fakultet eller avdelingen over enheten du tilhører.
 • Meldingskanal for byen du jobber i (for eksempel Ansatte i Ålesund)
 • Meldingskanal for bygget du har registrert som kontoradresse
 • Meldingskanaler for emnene du er ansvarlig for (ifølge FS). Merk: Emnekanalene er lite i bruk, det er Blackboard som er foretrukken plattform for denne type kommunikasjon.
 • Universitetsavisa er tilgjengelig fra venstremenyen

For gjester

 • NTNU-kanal – Alle ansatte
 • Universitetsavisa er tilgjengelig fra venstremenyen
 • Meldingskanaler for enhetene de er satt som tilknyttet til.