Wikier

Mottak av ny medarbeider

Veiledning for ledere i hvordan du tar imot nye medarbeidere.

Temaside om lederstøtte | Temaside Ansette medarbeider | Sider merket med lederstøtte

Som leder er du ansvarlig for å ta imot den nyansatte, og gi vedkommende en best mulig start på arbeidsforholdet ved enheten.

Mottaksprosedyrer for forskjellige stillingskategorier

For detaljert mottaksprosedyre fordelt på stillingskategori, kan du se på følgende SharePoint – sider (krever innlogging som NTNU-ansatt):

Youtube: Opptak av webinar om mottak av nye medarbeidere.

Skjermbilde av og lenke til opptak av webinar om mottak av nye medarbeidere.

Lenker