Wikier

Mottak av internt rekruttert medarbeider

På denne siden finner du informasjon om prosessen ved ansattelse av tidligere ansatt som ansettes på nytt, innad i NTNU organisasjonen.

Se også: Mottak av nye medarbeidere

Ansatte som er kjent med NTNU gjennom annen rolle, ved annen enhet, eller ved tidligere arbeid, har også behov for et godt mottak/onboarding. Det anbefales at det gjennom god dialog avklares hvilke behov den enkelte har i denne prosessen for å sikre best mulig oppstart. Nedenfor er eksempel på aksjoner du må være spesielt oppmerksom på i denne sammenheng.

  • Avklare mottak av ny medarbeider i forkant av oppstart (leder, og ønske skikkelig velkommen, avklare roller innad med HR/adm mv.)
  • Informasjon til enhet/medarbeidere om den nye ansatte/endring i ansvarsområde
  • Fadder vil ha en viktig rolle med overgang til ny kultur/nytt ansvar
  • Oppstartsamtale med ekstra fokus på tilpasset onboarding første dag i ny jobb. Tydelig forventningsavklaring (begge veier).
  • Oppfølgingssamtaler gjennomføres ved behov, men minst ved 3 og 5 måneder etter oppstart. Sikre god oppfølging i prøvetiden (for eksempel permisjon fra annen stilling?)
  • Kompetansekartlegging og (evnt) karriereplan.

Se ellers generell onboardingsprosess for mottak av nyansatt og mer praktisk rettet onboarding.