Wikier

Sider med tagg lederstøtte .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Retningslinje for brannvern Godkjent 1.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden Skriv ut
Sentrale HMS-retningslinjer Godkjent 1.1 (Mindre endring) Frode Vågen 3 Måneder siden Skriv ut
Mottak av ny medarbeider Godkjent 1.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden Skriv ut
Oppfølging av sykemeldte i HR-portalen Godkjent 1.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden Skriv ut
Introduksjon av nytilsatte Godkjent 1.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 4 Måneder siden Skriv ut
Retningslinje for HMS ved feltarbeid Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 6 Måneder siden Skriv ut
Retningslinje for bruk av bedriftshelsetjenesten - BHT Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 6 Måneder siden Skriv ut
Retningslinje for forbygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 6 Måneder siden Skriv ut
Retningslinje for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 6 Måneder siden Skriv ut
Retningslinje for systematisk HMS-arbeid Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 6 Måneder siden Skriv ut
Instituttlederprogrammet 2021-2025 Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 6 Måneder siden Skriv ut
Mottak av nyansatt leder Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 6 Måneder siden Skriv ut
Research Leadership Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 6 Måneder siden Skriv ut
Basis lederkompetanse for nye ledere med personalansvar Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 6 Måneder siden Skriv ut
Kurs i forskningsledelse Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 6 Måneder siden Skriv ut
Hvordan lede ansatte med hjemmekontor Godkjent 1.0 Migrert 6 Måneder siden Skriv ut
Organisasjonskultur - for ledere Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 6 Måneder siden Skriv ut
Medarbeiderutvikling - for ledere Godkjent 1.0 Migrert 6 Måneder siden Skriv ut
Lederrollen Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 6 Måneder siden Skriv ut
Ny som leder Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 6 Måneder siden Skriv ut