Wikier

Sider med tagg lederstøtte .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
Status Revisjon Bruker  
Ny som leder Godkjent 1.1 (Mindre endring) Ole Edward Johns Nystad 13 dager siden Skriv ut
Mottak av ny medarbeider Godkjent 1.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 16 dager siden Skriv ut
Kommunikasjon som ledelsesverktøy Godkjent 1.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 1 Måned siden Skriv ut
Kurs i forskningsledelse Godkjent 1.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden Skriv ut
Lederrollen Godkjent 1.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 3 Måneder siden Skriv ut
Retningslinje for brannvern Godkjent 1.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 7 Måneder siden Skriv ut
Sentrale HMS-retningslinjer Godkjent 1.1 (Mindre endring) Frode Vågen 7 Måneder siden Skriv ut
Oppfølging av sykemeldte i HR-portalen Godkjent 1.1 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden Skriv ut
Introduksjon av nytilsatte Godkjent 1.2 (Mindre endring) Edith Marlene Søndre 8 Måneder siden Skriv ut
Retningslinje for HMS ved feltarbeid Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Retningslinje for bruk av bedriftshelsetjenesten - BHT Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Retningslinje for forbygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Retningslinje for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Retningslinje for systematisk HMS-arbeid Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Instituttlederprogrammet 2021-2025 Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Mottak av nyansatt leder Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Research Leadership Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Basis lederkompetanse for nye ledere med personalansvar Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Hvordan lede ansatte med hjemmekontor Godkjent 1.0 Migrert 10 Måneder siden Skriv ut
Organisasjonskultur - for ledere Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 10 Måneder siden Skriv ut