Wikier

Sider med tagg lederstøtte .

Det finnes ingen sider med denne kategorien.
status Revisjon Bruker  
Mottak av nyansatt leder Godkjent 1.4 (Mindre endring) Edith Søndre 6 dager siden Skriv ut
Endringsledelse for ledere ved NTNU Godkjent 1.5 (Mindre endring) Edith Søndre 20 dager siden Skriv ut
Kommunikasjon som ledelsesverktøy Godkjent 1.2 Jorunn Wessel 2 Måneder siden Skriv ut
Arbeid i team Godkjent 1.3 Jorunn Wessel 2 Måneder siden Skriv ut
Møteledelse Godkjent 1.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden Skriv ut
Lederrollen Godkjent 1.2 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden Skriv ut
Ny som leder Godkjent 1.9 (Mindre endring) Jorunn Wessel 2 Måneder siden Skriv ut
Organisasjonskultur - for ledere ved NTNU Godkjent 1.2 Jorunn Wessel 2 Måneder siden Skriv ut
Organisasjonskultur - for ledere Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 Måneder siden Skriv ut
Endringsledelse Godkjent 1.0 Jorunn Wessel 2 Måneder siden Skriv ut
Research Leadership Godkjent 1.1 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 10 Måneder siden Skriv ut
Kurs i forskningsledelse Godkjent 1.2 (Mindre endring) Kristin Skjeldestad 10 Måneder siden Skriv ut
Lederutvikling for teknisk-administrative ledere Godkjent 1.1 (Mindre endring) Edith Søndre 11 Måneder siden Skriv ut
Basis lederkompetanse for nye ledere med personalansvar Godkjent 1.1 (Mindre endring) Edith Søndre 11 Måneder siden Skriv ut
System for oppfølging av sykemeldte ansatte Godkjent 2.4 (Mindre endring) André Sylte 1 År siden Skriv ut
Lover og reglementer Godkjent 1.2 (Mindre endring) Anniken Westad 1 År siden Skriv ut
System for oppfølging av sykefravær Godkjent 1.0 Anniken Westad 1 År siden Skriv ut
Mottak av ny medarbeider Godkjent 1.2 (Mindre endring) Edith Søndre 1 År siden Skriv ut
Introduksjon av nytilsatte Godkjent 1.2 (Mindre endring) Edith Søndre 2 År siden Skriv ut
Instituttlederprogrammet 2021-2025 Godkjent 1.0 (Mindre endring) Migrert 2 År siden Skriv ut