Wikier

Regnskap

Regnskap - kontering

På denne siden finner du informasjon om kontering, som vil si hvordan inntekter og kostnader skal bokføres, ved NTNU.


NTNUs konteringsstreng består av:
konto – koststed – prosjekt – delprosjekt – anlegg/ansattnunner – bygg/arbeidspakke.

Nærmere forklaring av konteringsstrengen

 • Konto: Føring på konto er obligatorisk for alle transaksjoner. Det vil si at alle inntekter eller kostnader må være tilknyttet en konto når de bokføres. Kontoer deler opp regnskapet og organiserer inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld på en slik måte at de gir oversikt over virksomhetens økonomiske situasjon. En kostnadskonto gir for eksempel informasjon om hva som er kjøpt inn (reiser, litteratur, programvare/lisenser osv. ) Se felles BOTT-kontoplan (excel).
 • Prosjekt: All økonomisk aktivitet ved NTNU blir regnskapsført og fulgt opp i prosjekter. Det gjelder både i eksternfinansierte forskningsprosjekter (BOA-prosjekter) og for midler som vi får tildelt over statsbudsjettet (BFV-prosjekter). Sistnevnte blir fulgt opp i det vi kaller «interne prosjekt» og brukes til å finansiere NTNUs primæroppgaver som undervisning, forskning og utvikling og vedlikehold av universitetets bygningsmasse. Kort fortalt er prosjekt en aktivitet, oppgave eller prosess med et unikt 6-sifret prosjektnummer. Disse blir tildelt løpende etter hvert som nye prosjekt blir opprettet i økonomisystemet. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å kontere på prosjekt da dette blir utledet automatisk fra delprosjekt.
 • Delprosjekt: Denne delen av konteringsstrengen ivaretar behovet for mer detaljert aktivitets- og styringsinformasjon. Delprosjekt har ni siffer, og består av de seks sifrene fra prosjektnummeret og et tresifret løpenummer. Det er med andre ord tilknyttet et overordnet prosjektnummer, men alle inntekter og kostnader skal bokføres på dette nivået (delprosjektnummer). Delprosjekt er obligatorisk for alle transaksjoner.
  • For opplysninger om hvilket delprosjektnummer som gjelder for din enhet (fakultet, institutt eller avdeling) eller for interne prosjekter (BFV), ta kontakt med din lokale controller.
  • For opplysninger om hvilket delprosjektnummer som skal benyttes i eksternfinansierte prosjekter (BOA), ta kontakt med lokal prosjektøkonom.
 • Anlegg/ansattnummer: Det er mulig å knytte en inntekt eller kostnad til enten et anleggsnummer eller til en ansatt gjennom ansattnummeret. Førstnevnte gjelder for bokføring knyttet til registrerte anlegg (informasjonen blir hentet fra anleggsregisteret). For bokføringer knyttet til ansatte (for eksempel utbetaling av lønn, reiseutgifter eller lignende) hentes informasjonen fra lønnssystemet (SAP).
 • Bygg/arbeidspakke: Noen eksternfinansierte forskningsprosjekter (BOA-prosjekter) kan være tilknyttet arbeidspakker som en ekstra dimensjon for detaljering. Feltet kan også brukes for å spesifisere inntekter eller kostnader som gjelder bygninger på campus.

Eksempel på konteringsstreng

Konto Koststed (1)Prosjekt Delprosjektnr.Anlegg/ansattnr.Bygg/arbeidspakke
6803 62450501 124240 124240043 3
Datarekvisita Institutt for musikkUtdanningGruppelærere og rettere (Arbeidspakke har nummer 1 til og med 99.)

Konteringsbruk lønn SAP

Konteringsdimensjon regnskapDim0 Dim1 Dim2 Dim5 Dim6 Dim7
Konteringsstreng Konto Koststed Prosjekt Delprosjekt Anlegg/ansattnr.Bygg/arbeidspakke
Konteringsbruk lønnKonto Koststed K-element 7 K-element 5

Felles økonomimodell

NTNU er en del av BOTT-samarbeidet, og har derfor felles økonomimodell med universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø.

Kort sagt gir økonomimodellen strukturert økonomisk informasjon om virksomheten og skal ivareta virksomhetens økonomiske styringsbehov.

I tillegg til de ulike delene i konteringsstrengen, inneholder økonomimodellen i BOTT følgende relasjoner:

 • Rapporteringsrelasjoner (lyseblå) - standardiserte verdier som er felles for alle universitetene i BOTT-samarbeidet.
 • Rapporteringsrelasjoner med verdier som er utarbeidet av det enkelte universitet (hvite). Disse relasjonene brukes til å gruppere kontoer, koststeder, prosjekter og delprosjekter.
 • Prosjektobligatoriske relasjoner fra prosjektmodulen (grønn).

Se oppbygging av økonomimodellen (pdf).

Kontoplan

Økonomimodell

Se også

Kontakt

Tidligere versjoner

I denne oversikten finner du informasjon som gjaldt for regnskapsåret 2022 og tidligere (før 31. desember 2022).

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen du finner her ikke lenger er gyldig fra og med regnskapsåret 2023 (fra 1. januar 2023).