Wikier

Basis lederkompetanse for nye ledere med personalansvar

På denne siden finner du informasjon om opplærings- og utviklingstiltak for nye ledere.

Målsetting

Målet med samlingene er at nye ledere ved NTNU skal få opplæring i sentrale lederoppgaver, i tillegg til at de får kjennskap til hva som forventes av god ledelse ved NTNU. Samlingene skal bidra til individuell opplæring/utvikling og derigjennom god ledelsespraksis. Det er også en arena for å bli kjent med andre ledere, der man kan dele erfaringer, reflektere og lære av hverandre på tvers av enheter.

Målgruppe

Det faglige innholdet på samlingene er tilpasset for nye ledere ved NTNU, men det er også mulig å delta for ledere med noe mer erfaring.

Tema for samlingene

Grunnopplæringen for nye ledere består av to dagssamlinger, der man får presentert og diskutert følgende tema:

Dag 1:

 • Hva kjennetegner god ledelse på NTNU, hva kjennetegner NTNU som organisasjon, forventninger til god ledelse og medvirkning
 • Rekrutteringsprosesser. Mottak av ansatte (onboarding)
 • Lønnsdannelse
 • Hjemmekontor og juridiske retningslinjer
 • Økonomi- og virksomhetsstyring: Årshjul, budsjett og bemanningsplan

Dag 2:

 • Relasjonsledelse og tillitsbasert ledelse: Betydningen av å være tett på som leder
 • Karriereutvikling og kompetanseutvikling
 • Medarbeidersamtalen: Hva kjennetegner en god medarbeidersamtale
 • Arbeidsmiljø og konfliktforebygging: Forbyggende arbeidsmiljøarbeid, hvordan håndtere gryende konflikter

Arbeidsform

 • Faglige presentasjoner fra rådgivere ved HR- og HMS-avdelingen, avdeling for Virksomhetsstyring og Økonomiavdelingen
 • Gruppearbeid og diskusjon i plenum: Det legges vekt på aktiv involvering fra deltakerne på samlingene.

Kontaktperson