Wikier

Plan budsjett og oppfølging - PBO

Sider merket PBO

Meldingskanal for controllere

Hva er PBO-prosessen?

Utgangspunktet for plan-, budsjett- og oppfølgingsprosessen (PBO-prosessen) er NTNUs langsiktige mål og visjoner samt departementets føringer. Dette danner grunnlaget for NTNUs arbeid med strategi og overordnede mål, årlige planer og budsjetter, oppfølging av planer, budsjett og regnskap, rapportering, evaluering og vurdering av måloppnåelse.

Årshjul BEVISST Plan knyttet til PBO-leveranser finner du her.

Utviklingsavtalen mellom NTNU og Kunnskapsdepartementet ligger i tildelingsbrevet fra KD.

Utviklingsavtalen med KD utgjør NTNUs periodeplan - den finner du her.

Verktøy for økonomi- og virksomhetsstyring

Styresaker om virksomhetsrapportering

Styresaker om plan og budsjett

Rapporter og planer

Se wikiside om strategier og styrende dokumenter

Tildelingsbrev

Relaterte sider

Kontakt

Kristin Myraunet Hals | Gunn Beate Kaarstad Rian | Erlend Holtan Lakså

8357 Visninger