Wikier

Overnatting reise og kostgodtgjørelse

Skal du på reise og må overnatte, gjelder det spesielle regler for skatt av kostpenger.

Obs! Fra1. januar 2023 erstattes HR-Portalen av Selvbetjeningsportalen (DFØ).

Temaside lønn | Sider merket lønn | Temaside reise | Sider merket reise

Satser for reise og diett innland og utland

9.2.9.§9 Statens personalhåndbok-utgifter til kost

Skattedirektoratet har i stor grad fastsatt egne satser for hva som kan utbetales trekkfritt. NTNU dekker utgifter etter statens satser for kostgodtgjørelse, kilometer og passasjertillegg. Gjeldende satser reguleres av KMD og oppdateres i Selvbetjeningsportalen basert på vedtatte endringer.

Oppgi riktig overnattingssted på reise

Satsen reguleres av type overnatting du velger på reisen. Denne avgjør hvor stor del av kostgodtgjørelsen du kan få trekkfritt.

Nedenfor finner du en oversikt over de ulike typer overnattinger med beskrivelse:

  • Hotell - overnattingssted med ordet hotell i navnet eller annet sted med hotellstandard
  • Annen overnatting med natt-tillegg (kun Norge) - gjelder både private hjem, hybler, hytter, AirBnB, aparthotel og andre steder hvor man har mulighet for å lage egen mat/med kokemulighetene
  • Annen overnatting uten natt-tillegg - gjelder både private hjem, hybler, hytter, AirBnB, aparthotel og andre steder hvor man har mulighet for å lage egen mat/med kokemuligheter
  • Pensjonat - overnattingssted uten hotellstandard uten kokemuligheter, som for eksempel pensjonat, gjestgiveri, B&B, motell, vandrerhjem, hostel, hybel, brakke, fly, buss, tog, bil og lignende.
  • Privat opphold/ferie (ingen kostgodtgjørelse) - Legges til som eget reisemål for de delene av oppholdet som ikke skal regnes som tjenestereise. Ikke krav om navnopplysning på stedet.

Merk: Ved tjenestereise med hotellovernatting i kombinasjon med transportmidler som f.eks. nattog og fly til/fra bestemmelsesstedet skal du velge type overnatting hotell for hele oppholdet.

Det skal alltid oppgis fullt navn på overnattingssted, unntatt privat opphold.

Får du dekt ett eller flere måltider, reduseres godtgjøringen med 20 % for frokost, 30 % for lunsj og 50 % for middag. Måltidstrekk gjøres av den ansatte selv i skjema.

Kost dekket etter regning på reise gis kun når særlige grunner tilsier det.

Utland: Fra 2019 gjelder de samme trekkfrie satser som innland.

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Kontakt Tjenestesenteret: