Wikier

Reiseregning

Overnatting reise og kostgodtgjørelse

Når du skal skrive reiseregning, er det viktig at du velger riktig type overnatting. Hvis du skal ha godtgjørelse for måltider under oppholdet, er overnattingstypen avgjørende for hvor mye skatt som trekkes fra beløpet.

NB: På grunn av en visningsfeil i Selvbetjeningsportalen, kan det se ut som beløpet for kostgodtgjørelse i reiseregninger er feil ved utenlandsreiser.

Se melding på Innsida om visningsfeilen for mer informasjon.

English: Accommodation and meals in your travel expense claim


Temaside Reise | Reiseregning | Andre utleggsrefusjoner


Se hvilken overnattingstype du skal velge lenger ned på siden.

Kostgodtgjørelse i reiseregningen

Når du har vært på tjenestereise, kan du velge å få utbetalt en godtgjørelse for mat under oppholdet. Da setter du et kryss for det i reiseregningens trinn 2 "Velg kostgodtgjørelse", se veiledning (dfo.no).

Satser for kostgodtgjørelse

NTNU dekker utgifter etter satsene i særavtale om deknig av utgifter innlands, Du finner satsene i Statens personalhåndbok:

Det er kun når særlige grunner tilsier det at du kan få dekket måltider etter regning.

Skattetrekk av kostgodtgjørelse

På reiser med overnatting er stedet der overnattingen skjer (type losji) avgjørende for hvor stor del av kostgodtgjørelsen som blir skattepliktig. Skattedirektoratet fastsetter hvor store beløp som kan utbetales trekkfritt, se oversikt på Altinn - Reise og diett. Der det er mulighet for å lage mat, trekkes du mer i skatt enn overnattingssteder der du ikke kan lage mat.

Trekk for måltider som er dekt

Hvis noen av måltidene på reisen din er påspandert eller dekt på andre måter, for eksempel at frokost er en del av hotellprisen eller lunsj er inkludert i konferanseavgiften, må du krysse av for det i reiseregningens trinn 2. Kostgodtgjørelsen blir da redusert med

  • 20 prosent for frokost
  • 30 prosent for lunsj
  • 50 prosent for middag

Se hvilken overnattingstype du skal velge for reisen din

Husk at hvis du skal ha kostgodtgjørelse, må du oppgi fullt navn på overnattingsstedet. Unntaket er private leiligheter o.l. der det ikke er et firmanavn.

Overnattingstypen registrerer du i reiseregningens trinn 1, i feltet som heter «Regulativ». I tabellen under ser du hva de ulike regulativene heter i Selvbetjeningsportalen og beskrivelse av hva de innebærer.

Mer informasjon og veiledning til reiseregningen.

Navnet på overnattingstypen/ regulativet i reiseregningen Beskrivelse
DagsreiseIngen overnatting: Velg denne hvis reisen varer kun én dag, og ikke innebærer overnatting.
HotellHotell: Bruk denne når du bor på hotell. Det vil si et overnattingssted med ordet «hotel/hotell» i navnet eller et annet sted med hotellstandard.
Båt/skip med lugar: Du skal også bruke regulativet Hotell, hvis du overnatter på båt/skip som f.eks. Hurtigruten eller annen ferge med lugar (men ikke tokt - det har egen kode).
Hybel/Leil m/kok, PrivatHybel, leilighet, AirBnB o.l. der du kan lage mat: Velg denne hvis du overnatter i hybel eller leilighet med kokemulighet. Det gjelder både overnatting gjennom tjenester som AirBnB og hvis du bor privat hos venner.
Hybel u/kok,Pensjonat/BrakkeHybel, pensjonat o.l. der du ikke kan lage mat: Bruk denne for typen overnatting der du som regel ikke har kokemulighet f.eks. pensjonat, gjestgiveri, vandrerhjem, hostel, hybel, brakke, fly, buss, tog, bil og lignende.
ToktSkip på tokt: Denne gjelder for deg som midlertidig utfører jobb knyttet til ditt ordinære arbeid om bord på et skip på tokt. Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt.
Ferie/ privat oppholdKombinasjon av jobb og ferie: Hvis du kombinerer ferie med jobbreise, legg til ny destinasjon, og registrer ferieperioden som «Ferie/privat opphold»
>28d HotellHotell- eller båtreise som varer mer enn 28 dager: Hvis hotelloppholdet ditt er langvarig, skal du fra det 29. døgnet benytte dette regulativet. Dag 1-28 registrerer du som vanlig hotell.
>28d Hybel/Leil/Privat m/kokLeilighet, AirBnB o.l. over 28 dager: Dersom reisen varer over 28 dager, og du bor i leilighet eller lignende med mulighet for å lage mat, må du benytte dette regulativet fra og med det 29 døgnet. Dag 1-28 registrerer du som "Hybel/Leili m kok., Privat".
>28d Hybel u/kok,Pensj/BrakkeHybel, pensjonat over 28 dager: Dersom reisen varer over 28 dager, og du bor på pensjonat eller lignende der du ikke kan lage mat, må du benytte dette regulativet fra og med det 29. døgnet. Dag 1-28 registrerer du som Hybel u/kok,Pensjonat/Brakke
Pendler Hyb/Leil/Priv >28dKun for ansatte med pendlerstatus
Pendler Hyb/Leil/Priv,hoy sats PendlerKun for ansatte med pendlerstatus
Pendler Hyb/Leil/Priv.lav sats PendlerKun for ansatte med pendlerstatus
Trekkfri Hyb/Leil/Priv m/kok Forskningstermin og stipendreiser med kokemuligheter: Dersom du er på forskningstermin eller stipendreise og bor i en leilighet eller lignende (f.eks. airBnB eller privat hos venner), med mulighet for å lage mat, velger du denne. Se mer info på siden oppgjør forskningstermin.
Trekkfri Hyb.u/kok.Pensj/BrakForskningstermin og stipendreiser uten kokemuligheter: Dersom du er på forskningstermin eller stipendreise og bor på pensjonat eller lignende, uten kokemuligheter, velger du denne. Se mer info på siden oppgjør forskningstermin.
Dagsreise Innland, trekkpliktVed regelmessige reiser - kun for ansatte uten stedbunden arbeidsplass
Skifte av tjenestested u/bopelDette regulativet brukes av ansatte som har krav på sannsynliggjorte utgifter til kost etter § 4 Skifte av tjenestested uten skifte av bopel i Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested. Gjelder bare reiser i Norge. Kostgodtgjørelsen som gis er fullt ut trekkpliktig

Kombinerer du hotellovernatting med nattog e.l.?

Hvis du kombinerer overnattingen din med transportmidler som f.eks. nattog og fly til/fra bestemmelsesstedet, skal du velge regulativet for hoved-overnattingen for hele oppholdet. For eksempel: Du tar nattog til Oslo, overnatter på hotell der og tar nattog tilbake. Du registrerer da hele oppholder som «Hotell». Tilsvarende hvis overnattingen på bestemmelsesstedet er en leilighet. Da registrerer du hele oppholdet som «Hybel/Leil m/kok, Privat».

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger hjelp? Kontakt Tjenestesenteret.