Wikier

Reiseregning

Reiseforskudd

Du kan få reiseforskudd ved mobilietsstipend før forsknigstermin. Ellers gis reiseforskudd kun i ekstraordinære tilfeller. Alle ansatte bør i utgangspunktet bruke Eurocard kredittkort for å betale alle jobbrelaterte utgifter.


English version - Travel advance

Temaside reise | Sider merket reise | Reiseregning | Kredittkort


Når kan man få reiseforskudd

  • Reiser og konferanser som må betales lang tid i forveien
  • Reiser av lang varighet - forskningstermin
  • Reiser hvor NTNU dekker deler av kostnaden
  • Personer som er midlertidig ansatt og som ikke får kredittkort

Søk om reiseforskudd

Du søker om reiseforskudd i reisesøknaden i Selvbetjeningsportalen.

 Logg inn i Selvbetjeningsportalen

Se generell veiledning til skjemaet: Reiseforskudd i Selvbetjeningsportalen.

Se egen veiledning for forskudd av mobilitetsstipend før forskningstermin

Husk å sende reiseregning

I tillegg til å få godkjent søknad om reiseforskudd, må du sende reiseregning for reisen din. Etter at lederen din har godkjent reisesøknaden, vil du finne den igjen der du skriver reiseregning i Selvbetjeningsportalen eller DFØ-appen. Se veiledning: Konvertere en reisesøknad til reiseregning | DFØ (dfo.no)

Forskudd ved forskningstermin

Har du behov for forskuddsutbetaling i forbindelse med forskningstermin, se siden Forskudd mobilitetsstipend forskningstermin. Husk at du på oppgjørstidspunktet (innen 1 mnd etter avsluttet reise) fører opp forskuddsbeløpet ved å konvertere reisesøknaden til en reiseregning.

Bestille nå betale seinere

Hvis du har kredittkort fra EuroCard, kan du bestille flybilletter i god tid før avreise. Da blir du ikke belastet kostnaden før du reiser.

Avtalen heter Book now - pay later og innebærer et lite gebyr som du må føre på reiseregningen slik at du får det refundert. Dermed kan du benytte deg av økonomibilletter som legges tidlig ut for salg. Dette ligger inne i avtalen med leverandøren av kredittkortet.

Kontakt

Har du spørsmål? Kontakt Tjenestesenteret.