Wikier

Bestille flyreise

Avtalen er forpliktende. Du skal bestille alle type reiser via Berg Hansen som NTNU har avtale med

English version - Airfare and Travel | Temaside om reise

Bestill flyreise via Berg Hansen

 Bestille flyreise Direkte fra Berg Hansen

Ny fellesavtale i staten for kjøp av flyreiser

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) ved Statens innkjøpssenter har inngått en ny fellesavtale for kjøp av flyreiser.

Fellesavtalen gjelder følgende åtte leverandører:

  • Scandinavian Airlines System (SAS)
  • Norwegian Air Shuttle ASA
  • Widerøe
  • Flyr AS
  • Air France / KLM
  • Qatar Airways
  • Turkish Airlines
  • Ethiopian Airlines

De nye avtalene dekker kjøp av flyreiser, både innenlands og utenlands. Avtalene er inngått per flystrekning og kabinklasse (økonomi, premium økonomi og business), og dekker 327 strekninger med 629 tilhørende avtaleområder.

Automatisk rabatt

Det er inngått rabattavtaler med leverandørene, som vil si at den til enhver tid gjeldende billettprisen fratrekkes en rabatt i prosent. Prisen som vises til den enkelte reisende i bestillingsøyeblikket er den endelige prisen etter fratrukket rabatt.

DFØ har ikke stilt krav til spesielle fordeler som skal gjelde (for eksempel fast-track, bagasje inkludert eller lignende). Det betyr at produktene den reisende får vil følge billettreglene til det enkelte flyselskap.

Må bestilles gjennom Berg-Hansen

Bestilling av en flyreise gjennom avtalen er kun mulig gjennom NTNUs reisebyråleverandør, enten i selvbetjeningsportalen eller på telefon. Vi gjør oppmerksom på at direkte bestilling hos det enkelte flyselskap ikke er mulig.

De flyselskapene/flystrekningene vi har avtale med vil være spesielt merket i selvbetjeningsportalen til Berg-Hansen.

Statens personalhåndbok om tjenestereiser

Statens personalhåndbok regulerer regelverket om tjenestereiser. Punkt 9.2. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands har bestemmelser som regulerer reiser for ansatte. Flyavtalen med Norwegian er forpliktende og skal så langt det er mulig benyttes, men det kan vurderes reisetid i forhold til hva som i sum blir rimeligst.

Kontakt

Spørsmål om fellesavtalen, ta gjerne kontakt med Økonomiavdelingen på e-post: kontakt@okavd.ntnu.no.

Spørsmål om selvbetjeningsløsningene til Berg-Hansen, ta kontakt med de direkte på e-post: trondheim@berg-hansen.no, eller på tlf. 08050.

Telefon: 08050 eller 22 00 80 50 fra utlandet. Tjenesten medfører ekstra kostnader, om du ringer utenom åpningstiden 08.00-17.00.