Wikier

Bestille flyreise

Avtalen er forpliktende. Du skal bestille alle type reiser via Berg Hansen som NTNU har avtale med

English version - Airfare and Travel | Temaside om reise

Bestill flyreise via Berg Hansen

 Bestille flyreise Direkte fra Berg Hansen

Fellesavtale i staten for kjøp av flyreiser

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) ved Statens innkjøpssenter har inngått fellesavtale for kjøp av flyreiser.

Fellesavtalen gjelder følgende åtte leverandører:

  • Scandinavian Airlines System (SAS)
  • Norwegian Air Shuttle ASA
  • Widerøe
  • Air France / KLM
  • Qatar Airways
  • Turkish Airlines
  • Ethiopian Airlines

Avtalene dekker kjøp av flyreiser, både innenlands og utenlands. Avtalene er inngått per flystrekning og kabinklasse (økonomi, premium økonomi og business), og dekker 327 strekninger med 629 tilhørende avtaleområder.

Fly-avtaleprisene som DFØ har fremforhandlet gir ikke grunnlag for opptjening av private bonuspoeng, dette gjelder for innlandsstrekninger (Norge og Svalbard). Statens personalhåndbok sier at bruk av poeng opptjent på tjenestereiser for bestilling av private reiser ikke er tillatt.

*Blokkering av bonuspoeng / cashpoints eller lignende gjelder for innenlandsreiser. Bonuspoengopptjeningen er ikke blokkert for utenlandsreiser.

*Det er fortsatt mulig å benytte seg av eventuelle fordeler man har opparbeidet seg, som f.eks. gullkort fordeler som lounge, fast track mm. Selve bonusnummeret ligger fortsatt inne i profilen hos mange reisende, og det vil sikrestille at bestillingen registreres sammen med fordelskort. Eneste forskjellen er altså at man ikke lenger få inn «nye» poeng ved bestilling av tjenestereiser.

*Det er fortsatt mulig å benytte allerede opparbeidede bonuspoeng for å kjøpe ekstra tjenester, f.eks. lounge, mat om bord, etc. Dette gjøres direkte hos flyselskap etter gjennomført bestilling.

Det er også fortsatt mulig å benytte seg av de fordelene man har gjennom allerede opparbeidet status. Når f.eks. EB nummer ligger i profilen i Berg-Hansen overføres bestillingen automatisk inn i SAS appen, og dersom man er f.eks. gullkunde vil man fortsatt ha de samme fordelene (lounge, fast track mm), men man kan ikke opptjene poeng på innenlandsreiser. Dette vil jo mest sannsynlig være tidsbegrenset, siden man i de fleste tilfeller ikke vil klare å opprettholde status gjennom jobbreiser lenger.

Det er imidlertid mulig å legge til fast track mot betaling som ekstra tjeneste i bestillingsøyeblikket i Berg-Hansen portalen (for flyplasser der dette tilbys). Det samme gjelder for øvrig innsjekket bagasje og setereservasjon. Hos noen flyselskaper er det videre mulig å legge til ekstra tjenester gjennom flyselskapets egen nettside etter gjennomført bestilling hos Berg-Hansen. Da kan man f.eks. taste inn reisereferanse fra Berg-Hansen sammen med etternavn på sas.no og så legge til ekstra tjenester mot betaling. Lounge er som vanlig også alltid mulig å kjøpe seg inn i ved inngangen til lounge, uavhengig av status.

Automatisk rabatt

Det er inngått rabattavtaler med leverandørene, som vil si at den til enhver tid gjeldende billettprisen fratrekkes en rabatt i prosent. Prisen som vises til den enkelte reisende i bestillingsøyeblikket er den endelige prisen etter fratrukket rabatt.

DFØ har ikke stilt krav til spesielle fordeler som skal gjelde (for eksempel fast-track, bagasje inkludert eller lignende). Det betyr at produktene den reisende får vil følge billettreglene til det enkelte flyselskap.

Må bestilles gjennom Berg-Hansen

Bestilling av en flyreise gjennom avtalen er kun mulig gjennom NTNUs reisebyråleverandør, enten i selvbetjeningsportalen eller på telefon. Vi gjør oppmerksom på at direkte bestilling hos det enkelte flyselskap ikke er mulig.

De flyselskapene/flystrekningene vi har avtale med vil være spesielt merket i selvbetjeningsportalen til Berg-Hansen.

Statens personalhåndbok om tjenestereiser

Statens personalhåndbok regulerer regelverket om tjenestereiser. Punkt 9.2. Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands har bestemmelser som regulerer reiser for ansatte. Flyavtalen er forpliktende, men det kan vurderes reisetid i forhold til hva som i sum blir rimeligst.

Kontakt

Spørsmål om fellesavtalen, ta gjerne kontakt med Økonomiavdelingen på e-post: kontakt@okavd.ntnu.no.

Spørsmål om selvbetjeningsløsningene til Berg-Hansen, ta kontakt med de direkte på e-post: trondheim@berg-hansen.no, eller på tlf. 08050.

Telefon: 08050 eller 22 00 80 50 fra utlandet. Tjenesten medfører ekstra kostnader, om du ringer utenom åpningstiden 08.00-17.00.