Wikier

Midlertidig time-...

Studentassistent ved NTNU

Side under arbeid: På denne siden finner du informasjon om din kontrakt, lønn og arbeidsforhold.


For ledige studentassistentstillinger, se NTNU Bridge og Ledige stillinger for studenter

For informasjon om det å være ansatt ved NTNU, se Ny ved NTNU


Du må inngå kontrakt med NTNU før du starter i jobben

Alle NTNU-ansatte skal ha en gyldig kontrakt. Kontrakten vil du få tilsendt din e-post. Det kan være din student-adresse eller private e-post, avhengig av hva som ble notert av den som bestiller kontrakten din. Avsenderen er DFØ – NTNUs leverandør for digitale kontrakter. Når du mottar kontrakten, må du lese gjennom den og signere elektronisk.

Slik signerer du kontrakten

Logg inn i Selvbetjeningsportalen

Når kontrakten er signert, vil du motta en ny e-post fra DFØ med informasjon om innlogging i Selvbetjeningsportalen. Det er i Selvbetjeningsportalen du finner informasjon om lønn, tid, arbeidsforhold o.l. Legg inn opplysninger om nærmeste pårørende o.l. under «Mine opplysninger».

Selvbetjeningsportalen kommer også som en app.

Timelønn eller månedslønn?

Måned:Hvis du inngår en kontrakt med månedslønn, vil du få utbetalt en fast sum den 12. i hver måned. I kontrakten din vil det stå hvor stor stillingen din er i prosent. Studentassistenter med månedskontrakt registrerer som regel ikke tid, med mindre noe annet er avtalt der du skal jobbe.

Time: Hvis du har en timelønnskontrakt, må du registrere timer og sende timeliste for å få utbetalt lønn. Det gjør du i Selvbetjeningsportalen under «Mine kontrakter». Timelista må du sende innen midnatt siste arbeidsdag i måneden. Du kan kun sende inn én timeliste per måned per kontrakt.

Slik registrerer du timer

Lønn

NTNUs lønnspolitikk sier noe om rammene for lønn til studentassistenter.

Timelønn og typiske stillingsandeler for studentassistenter ser du en oversikt over på siden Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter

Lønn utbetales som regel den 12. i hver måned. Se oversikt over utbetalingsdatoene i NTNUs lønnskjøringsplan.

Lønnsslipp og lønnsinformasjon finner du i Selvbetjeningsportalen og DFØ-appen.

Skatt

Når du inngår kontrakt med NTNU, henter vi inn skattekortet ditt direkte fra Skatteetaten. Hvis du ønsker å endre skattekortet, gjør du det hos Skatteetatens sider.

Om du ønsker at NTNU skal trekke ekstra skatt, kan du selv legge inn det i Selvbetjeningsportalen.

IT-tilganger

Du vil få beskjed fra Orakeltjenesten om å aktivere din brukerkonto. Den gir deg samme basistilganger som andre NTNU-ansatte: e-postadresse, feide-id og adgang til filområdet T: for enheten du er tilknyttet. Du får også MIcrosoft 365 ansattlisens.

Sykefravær

Gi beskjed til lederen din hvis du blir syk og ikke kan møte på jobb. Dersom du blir syk før du har vært ansatt i to måneder, må du i tillegg levere sykmelding.

Hvis du har timelønnskontrakt, vil Selvbetjeningsportalen være sperret for timeregistrering i perioden du er sykmeldt. Du sender isteden timelista til Tjenestesenteret via NTNU Hjelp. I skjemaet skriver du timene som på forhånd var satt opp i arbeidsplanen din, og som du er forhindret fra å jobbe på grunn av sykdom. Hvis du har flere timekontrakter, må du sende inn ett skjema per kontrakt.

Oppsigelse

Hvis du ønsker å slutte i stillingen din før kontrakten går ut, må du si opp stillingen. Gi da beskjed til lederen din om det.

Lederen din må videre sørge for å informere Tjenestesenteret for lønn og HR via NTNU Hjelp om at kontrakten skal avsluttes.

Som studentassistent skal du ikke bruke oppsigelses-skjemaet i Selvbetjeningsportalen.

3667 Visninger