Wikier

Lønn -...

Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter

Satsene ble oppdatert i august 2023. 

Temaside om lønn |  Info til ansatte på midlertidig time- eller månedskontrakt

Stillingsandeler i tabell nedenfor gjelder kun ved tiltredelsesdato fra og med 01.09. og sluttdato til og med 31.12. for høstsemesteret, og tiltredelsesdato fra og med 01.01. for og sluttdato til og med 30.04. i vårsemesteret. 

I NTNUs lønnspolitikk skal student- og læringsassistenter knyttes til stillingskode 1429 aspirant med lønningsnivå tilsvarende verdien av foreslått lønnstrinn i henhold til Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2022 til 30. april 2024. Avhengig av arbeidsoppgavenes kompleksitet og stillingsinnehaverens kvalifikasjoner er det handlingsrom for å gi høyere avlønning enn de satser som fremgår av forslaget under. NTNUs gjeldende lønnspolitikk for studentassistenter og læringsassistenter gjelder fra 24.04.2020.  

Tabeller

Tabellene under skal brukes for alle studentassistenter og læringsassistenter uavhengig av fagforeningstilknytning.

Studentassistenter med fullført videregående skole lønnes etter lønnstrinn 22, kr 185,38 pr. time 

Stillingsandel i % Antall timer Beløp pr. mnd Totalbeløp

9,23

12,31

15,38

18,46

23,08

30,77

33,85

60

80

100

120

150

200

220

2 780,70

3 707,60

4 634,50

5 561,40

6 951,75

9 269,00

10 195,90

11 122,80

14 830,40

18 538,00

22 245,60

27 807,00

37 076,00

40 783,60

Læringsassistenter med fullført videregående skole og studentassistenter med fullført bachelor lønnes etter lønnstrinn 24, kr 189,44 pr. time 

Stillingsandel i % Antall timer Beløp pr. mnd Totalbeløp

9,23

12,31

15,38

18,46

23,08

30,77

33,85

60

80

100

120

150

200

220

2 841,60

3 788,80

4 736,00

5 683,20

7 104,00

9 472,00

10 419,20

11 366,40

15 155,20

18 944,00

22 732,80

28 416,00

37 888,00

41 676,80

Læringsassistenter med fullført bachelor og studentassistenter med fullført master lønnes etter lønnstrinn 26,  193,79 kr pr. time 

Stillingsandel i % Antall timer Beløp pr. mnd Totalbeløp

9,23

12,31

15,38

18,46

23,08

30,77

33,85

60

80

100

120

150

200

220

2 906,85

3 875,80

4 844,75

5 813,70

7 267,13

9 689,50

10 658,45

11 627,40

15 503,20

19 379,00

23 254,80

29 068,50

38 758,00

42 633,80

Læringsassistenter med fullført master lønnes etter lønnstrinn 28, kr 197,90 pr. time 

Stillingsandel i % Antall timer Beløp pr. mnd Totalbeløp

9,23

12,31

15,38

18,46

23,08

30,77

33,85

60

80

100

120

150

200

220

2 968,50

3 958,00

4 947,50

5 937,00

7 421,25

9 895,00

10 884,50

11874,00

15 832,00

19 790,00

23 748,00

29 685,00

39 580,00

43 538,00

Utregning av riktig prosentandel 

Fant du ikke riktig prosentandel for stillingen her, kan du regne ut selv på følgende framgangsmåte:

Antall timer * timesats = totalbeløp / antall måneder = beløp pr. mnd/månedslønn for lønnstrinn = sum * 100, som gir stillingsandel i %.

Eksempel for gjeldende studieår (2023/2024)

Kontrakt på 200 timer i periode 01.01. til 30.04. (fire måneder) med lønnstrinn 22, gir følgende utregning: 

  • 200 timer * 185,38 kr timelønn = 37 076 kr som er total utbetaling.
  • Totalbeløp kr 37 076 / 4 mnd = 9 269 kr som månedlig utbetaling.
  • 9 269 / 30 125 = 0,30768465 (månedlig beløp delt på månedslønn for lønnstrinn gir stillingsandel i % når det blir multiplisert med 100).
  • 0,30768465 * 100 =  30,77 % stillingsandel (avrundet til to desimaler)

Kontakt

Har du spørsmål om lønn, kontakt Tjenestesenteret