Wikier

Lønn -...

Lønn - beregning av satser student og læringsassistenter

 

Temaside om lønn |  Info til ansatte på midlertidig time- eller månedskontrakt

Stillingsandeler i tabell nedenfor gjelder kun ved tiltredelsesdato fra og med 01.09. og sluttdato til og med 31.12. for høstsemesteret, og tiltredelsesdato fra og med 01.01. for og sluttdato til og med 30.04. i vårsemesteret. 

I NTNUs lønnspolitikk skal student- og læringsassistenter knyttes til stillingskode 1429 aspirant med lønningsnivå tilsvarende verdien av foreslått lønnstrinn i henhold til Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2022 til 30. april 2024. Avhengig av arbeidsoppgavenes kompleksitet og stillingsinnehaverens kvalifikasjoner er det handlingsrom for å gi høyere avlønning enn de satser som fremgår av forslaget under. NTNUs gjeldende lønnspolitikk for studentassistenter og læringsassistenter gjelder fra 24.04.2020.  

Tabeller

Tabellene under skal brukes for alle studentassistenter og læringsassistenter uavhengig av fagforeningstilknytning.

Studentassistenter med fullført videregående skole lønnes etter lønnstrinn 22, kr 185,40 pr. time 

Dette gir følgende beregninger for en fire måneders ansettelsesperiode:

Stillingsandel i % Antall timer Beløp pr. mnd Totalbeløp

9,23

12,31

15,38

18,46

23,08

30,77

33,85

60

80

100

120

150

200

220

2 781,00

3 708,00

4 635,00

5 562,00

6 952,50

9 270,00

10 197,00

11 124,00

14 832,00

18 540,00

22 248,00

27 810,00

37080,00

40 788,00

Læringsassistenter med fullført videregående skole og studentassistenter med fullført bachelor lønnes etter lønnstrinn 24, kr 189,40 pr. time 
Dette gir følgende beregninger for en fire måneders ansettelsesperiode:

Stillingsandel i % Antall timer Beløp pr. mnd Totalbeløp

9,23

12,31

15,38

18,46

23,08

30,77

33,85

60

80

100

120

150

200

220

2 841,00

3 788,00

4 735,00

5 682,00

7 102,50

9 470,00

10 417,00

11 364,00

15 152,00

18 940,00

22 728,00

28 410,00

37 880,00

41 668,00

Læringsassistenter med fullført bachelor og studentassistenter med fullført master lønnes etter lønnstrinn 26,  193,80 kr pr. time 
Dette gir følgende beregninger for en fire måneders ansettelsesperiode:

Stillingsandel i % Antall timer Beløp pr. mnd Totalbeløp

9,23

12,31

15,38

18,46

23,08

30,77

33,85

60

80

100

120

150

200

220

2 907,00

3 876,00

4 845,00

5 814,00

7 267,50

9 690,00

10 659,00

11 628

15 504

19 380

23 256

29 070

38 760

42 636

Læringsassistenter med fullført master lønnes etter lønnstrinn 28, 197,90 pr. time 
Dette gir følgende beregninger for en fire måneders ansettelsesperiode.

Stillingsandel i % Antall timer Beløp pr. mnd Totalbeløp

9,23

12,31

15,38

18,46

23,08

30,77

33,85

60

80

100

120

150

200

220

2 968,50

3 958,00

4 947,50

5 937,00

7 421,25

9 895,00

10 884,50

11874,00

15832,00

19790,00

23748,00

29685,00

39580,00

43538,00

Utregning av riktig prosentandel 

Har du kun informasjon om antall timer og perioden studenten skal ansettes? På følgende måte kan du beregne prosentandelen selv:

Prosentsatsberegning er uavhengig av faktiske arbeidsdager i kalenderen. Det jobbes i gjennomsnitt 1950 timer per år og dermed 162,5 timer per måned (1950/12). Når du vet at studenten skal jobbe tre måneder og i den tid 80 timer, så regner du følgende:

93 timer delt på (3 måneder à 162,5 timer) = 93 / 487,5 = 0,19076 Dette ganges med 100 for å få prosentsats: 19,08% Husk å runde den andre plassen bak komma av/opp.

Utregning av timeantall ut ifra prosentandel 

Lurer du hvor mange timer stillingsprosenten utgjør i en gitt periode? Slik kan dette beregnes:

 

Informasjonen som du har er at en student har en 16,77%-stilling i seks måneder og lurer på om hvor mange timer dette faktisk utgjør. For dette beregner du timer som ville jobbes i en 100%-stilling i disse seks måneder og multiplisere dette med prosentsatsen vedkommende har:

I en 100%-stilling vil det jobbes 6 * 162,5 timer = 975 timer. Dette ganges med prosentsatsen delt på hundre: 975 * (16,77 / 100) = 975 * 0,1677 = 163,51. Vedkommende skal jobbe dermed 163,5 timer i disse seks månedene.

Kontakt

Har du spørsmål om lønn, kontakt Tjenestesenteret