Wikier

Feriepenger

Feriepenger er en prosentandel av lønna du tjente i fjor. Du får utbetalt feriepengene i juni, og hensikten er å erstatte manglende lønn i ferieukene dine.

English version - Holiday pay

Temaside om lønn | Temaside om ferie | Sider merket med ferie | Ferie spørsmål svar

Utbetaling av feriepenger

 • Slik leser du lønnsslippen for juni (dfo.no)
 • Opptjente feriepenger blir utbetalt i juni, uavhengig av når du tar ferie. Se lønnskjøringsplan for nøyaktig dato.
 • Feriepenger for overtid, timelønnet arbeid osv. blir utbetalt på hovedlønna i juni.
 • Hvis du har full opptjening av feriedager, trekkes det ikke skatt av junilønna (med feriepengene).
 • Hvis du begynte å jobbe ved NTNU etter 1. januar, vil du få vanlig junilønn med skattetrekk i prosent. Du vil bli trukket i lønn etter hvert som du avvikler ferie.

Ansatte som ikke har tjent opp feriedager

Du har krav på ferie uten opptjente feriepenger, men vil da bli trukket i lønn når du avvikler ferie.

Se også: Ferieloven § 11

Ansatte som slutter

Ved oppsigelse får du feriepenger sammen med siste lønning eller neste ordinære lønningsdag.

Trekk for feriedager

Du trekkes i lønn for antall arbeidsdager tilsvarende de feriedagene som avvikles. Dette gjøres samlet for året ved å trekke lønn for 5 uker ferie fra junilønnen. Full feriefritid (25 arbeidsdager) utgjør mer enn en lønnet arbeidsmåned (ca 22 arbeidsdager) slik at nettolønn for juni blir et negativt beløp.

Beregne feriepenger

Feriepengene ved full ferieopptjening dekker lønnstrekket og bruttoutbetalingen i juni blir normalt større enn vanlig brutto månedslønn. I tillegg utbetales feriepengene uten skattetrekk slik at nettoutbetalingen i juni blir vesentlig større enn vanlig månedslønn.

Ferielønnsberegningen for junilønn medfører derfor at det utbetales vanlig månedslønn ellers i året, uavhengig av når ferien avvikles.

Eksempel på beregning av junilønn:

 • Brutto månedslønn juni: kr 30.000
 • Feriepenger 12% av opptjent i fjor: kr 38.000
 • -Trekk 5 uker ferie (månedslønn i juni x 12 mnd. x 25 dager / 5 dager * 52 uker): - kr 34.615
 • Bruttolønn i juni: kr 33.385

Les mer om beregning av feriepenger

Ansatte over 60 år

Personer som fyller 60 år i løpet av ferieåret har rett til en ekstra ferieuke. Disse dagene kan kreves avviklet samlet, men ikke nødvendigvis sammenhengende med resten av ferien.

For å dekke trekk av lønn for fem ekstra feriedager utbetales det 2,3% ekstra feriepenger, dvs. at satsen er totalt 14,3 % inntil 6 x G. Feriepengegrunnlag over 6 x G beregnes med 12 %.

Se også: Seniordager.

Kontakt

Har du spørsmål om feriepenger? Kontakt Tjenestesenteret.

Child Pages (1)

 • Lønn - feriepengeberegning

  Rutinestøtte for lønnsmedarbeidere om beregning av feriepenger. Temaside om lønn Innholdsfortegnelse [-] Generelle bestemmelser Feriepengeoppgjøret Opptjeningsperiode - feriedagsberegning Opptjent...