Wikier

Feriepenger

Lønn - feriepengeberegning

Rutinestøtte for lønnsmedarbeidere om beregning av feriepenger.

Temaside om lønn

Generelle bestemmelser

Feriepengeoppgjøret

NB! Skill mellom rett til avvikling av ferie og rett til utbetaling av lønn under ferien. Alt om ferie.

Opptjeningsperiode - feriedagsberegning

 • Opptjeningsåret - året før ferien avvikles
 • Ferieåret - året feriedagene avvikles
 • Opptjening av feriedager i 2022 gir rett til avvikling av feriedager med lønn i 2023.

Opptjent lønn under ferieavviklingen

 • Full lønn under hele ferieavviklingen, det vil si 5 uker (6 uker for arbeidstakere over 60 år)
 • Delvis lønn gir arbeidstaker rett til å avkorte feriedagsavviklingen tilsvarende feriepengeopptjeningen
 • Ingen opptjening av feriedager - ingen feriepengeberegning

Opptjeningsgrunnlaget - Feriepengegrunnlaget

 • Feriepengesatsen er 12 %
 • Forhøyet feriepengesats + 2,3 % for arbeidstakere over 60 år.

Forhøyet sats for ansatte over 60 år

 • Forhøyet sats, det vil si 14,3 % beregnes av feriepengegrunnlaget inntil 6 x G
 • Feriepengegrunnlaget over 6 x G beregnes feriepenger med 12 %
 • Arbeidstakere over 60 år skal bare ha godtgjøring med 2,3 % av feriegrunnlaget i den ekstra ferieuken
 • Ferieoppgjøret foretas på juni-lønn. Det vil si at vanlig lønn utbetales under hele ferieavviklingen.

Visning av beregningsgrunnlaget

Feriepengegrunnlaget

 • Eget felt i "Årsoppgave til skatteyter".
 • Fremgår på hver lønnsslipp: "Opptjent feriegrunnlag i år, og - i fjor"

Merk: Det beregnes ikke feriepenger av ferielønn.

Følgelig blir visningen på lønnsslippen i juni:

"Opptjent feriepengegrunnlag i år:" - Beløpet reduseres med beløp tilsvarende juni-lønnslipps "Trekk ferie".

"Opptjent feriepengegrunnlag i fjor" vil vise 0,- fra og med juni til desember.

Sammenligning lønn ferie og feriepengeprosent

Lønn for ferie og prosentvis beregning av feriegrunnlaget sammenlignes for personer med uendret stillingsandel hele opptjeningsåret.

Hvis lønn ferie er større enn feriepenger, får en beholde lønna.

Behandling for ulike ansattgrupper

 • Ansatte under 60 år, feriepengesats 12 %
 • Ansatte over 60 år - forhøyet feriepengesats (+2,3 %)

Endring av lønn med endringsdato i juni

 • Grunnlaget for beregning av lønn ferie er lønnstrinn, lønnsandel og utbetalingsprosent som gjelder ved utgangen av juni måned
 • Hvis for eksempel lønnsandelen endres fra 100 % til 50 % med startdato 30.06, vil lønn ferie bli beregnet ut fra månedslønn i 50 %

Personer med flere arbeidsforhold

 • Felles beregning for disse, men det vises delt på lønnsslippen

Personer som slutter - stoppdato i juni:

 • Hvis sluttoppgjør med feriepenger, foretas vanlig feriepengeberegning av foregående feriegrunnlag/-år. Avviklet ferie må stå på sluttoppgjørsskjema
 • Det blir prosentvis beregning av innebærende opptjeningsår

Personer med permisjon uten lønn (krever manuell ferielønnsbehandling)

 • Opptjente feriepenger utbetales i juni, også for ansatte med permisjon uten lønn
 • Det foretas ferietrekk for registrerte og avviklede feriedager før permisjonens start

Utenlandske tilsatte med 12 måneders fastlønn

 • Ingen feriepengeberegning
 • Ordinær månedslønn utbetales i juni
 • Gjelder blant annet når:
  • Arbeid utføres i hjemlandet
  • Arbeid utføres i Norge og arbeidstakeren er unntatt fra medlemskap i norsk folketrygd

Utenlandske medarbeidere, variabel lønn

 • Feriepengegodtgjøring beregnes og utbetales samtidig med variabel lønn til utenlands person - eller til utenlandsk bank

Negativt ferielønnstillegg

 • Personer som har gått opp i stillingsandel, slik at ikke lenger feriepenger dekker lønn under ferie, vil komme ut med et negativt ferielønnstillegg
 • Dette vises på lønnsslipp i juni med tekst "Diff lønn og ferieggj"
 • "Opptjente feriedager" i ferieregnskapet viser antall dager som kan avvikles med lønn
 • Eventuelle dager som avvikles utover dette blir ferie uten lønn

Forskuddstrekk

Feriepenger er som hovedregel skattetrekkfrie. Det er fordi ordinært skattekort gir grunnlag for trekk av skatt i 10,5 måneder pr år. Det gir altså grunnlag for fritak for forskuddstrekk skatt i juni lønn, samt grunnlag for skattetrekk i halv lønn i desember.

Hovedregel om trekkfritak for feriepenger gjelder ikke for arbeidstakere som har skattekort med kildeskatt. Det skal trekkes kildeskatt av lønn og andre godtgjørelser i 12 måneder pr år, inkludert feriepenger (Kildeskattordningen).

Beregning av forskuddstrekk:

 • Differansen: Feriepengeberegning 2,3 % er større enn lønn for en uke. (Ansatte over 60 år)

Posteringen i regnskapet

Avsetningen skjer ved hver lønnskjøring:

 • Avsetning av feriepenger belastes resultatregnskapet (månedlig)
 • Beregnet feriepenger avsettes i balansen til feriepengeoppgjøret foretas
 • Arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger belastes resultatregnskapet (månedlig)
 • Beregnet arbeidsgiveravgift avsettes i balansen til forfall

Utbetaling:

 • Feriepengeoppgjøret foretas normalt på hovedlønn juni (ferieåret)

Statens personalhåndbok

 • Pkt 11.2 Ferieloven med kommentarer
 • Pkt 11.2.3 Departementets kommentarer til ferieloven
 • Feriepengegrunnlaget - se kommentarer til § 10
 • Utbetaling av feriepenger - se kommentarer til § 11

Kontakt

Har du spørsmål om feriepengeberegning? Kontakt Tjenestesenteret.