Wikier

Lønn - for...

Feilutbetalt lønn

Denne siden inneholder rutiner for lønnsmedarbeidere

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Er du en ansatt og fikk feil utbetalt lønn?

Feilutbetalt fastlønn

Saksbehandlingsprosedyrer:

 1. Bruk ALLTID reell dato. Dette gjelder alle forhold, eksempel: sluttdato, permisjon uten lønn, feilregistreringer (personnummer, bankkontonummer og lignende) som har medført feilutbetaling. Det må ikke registreres fiktiv sluttdato, dette gjelder også permisjon uten lønn. Årsaken er at forutsetningene for gjeninntreden ikke er til stede på fremtidig dato. Da vil vi få en situasjon med feilutbetalinger som genererer nye feilutbetalinger, feil feriepengeberegning, feil pensjonspremie med mere, samt feil historikk i lønns- og persondato og pensjonsrapportering.
 2. Ta kontakt med Lønnstjenesten straks forholdet om feilutbetaling er kjent for å avklare riktig registrering av lønnsberegning, lønnspostering og lønnshistorikk.
 3. Muntlig varsel kan bidra til at personen får kjennskap til feilutbetalingen.
 4. Avklar årsak og vurder tilbakebetalingsordning.
 5. Tilbakebetalingskrav sendes skriftlig med utfylt faktagrunnlag.
 6. Tilbakebetalingsordning, dvs. avdrag skal avtales skriftlig, både for ansatte og ikke-ansatte.
 7. Dersom det foreligger dokumentert grunnlag for at NTNU skal dekke feilutbetalingen, kreves særskilt saksbehandlingsprosedyre.
 8. Avskrivning av tap skal utføres etter 3 år - her er det egne bestemmelser.
 9. Det sendes to purringer, deretter vurderes inkassovarsel.
 10. Krav som ikke kan inndrives utgiftsføres, samtidig vil personen få innrapportert kravet til lønns- og trekkoppgave det året beslutningen om avskriving tas.

Feilutbetalt variabellønn

Saksbehandlingsprosedyre:

 1. Gjelder alle forhold knyttet til feilregistreringer (beløp, personnummer, bankkontonummer mv.) som har medført feilutbetaling.
 2. Ta kontakt med Lønnstjenesten straks forholdet er kjent for å avklare riktig registrering av lønnsberegning, lønnspostering og lønnshistorikk.
 3. Muntlig varsel kan bidra til at personen får kjennskap til feilutbetalingen.
 4. Avklar årsak og vurder tilbakebetalingsordning.
 5. Tilbakebetalingskrav sendes skriftlig med utfylt faktagrunnlag.
 6. Tilbakebetalingsordning, dvs avdrag skal avtales skriftlig, både for ansatte og ikke-ansatte.
 7. Dersom det foreligger dokumentert grunnlag for at NTNU skal dekke feilutbetalingen, kreves særskilt saksbehandlingsprosedyre.
 8. Avskrivning av tap skal utføres etter 3 år - egne bestemmelser om dette.
 9. Det sendes to purringer, deretter vurderes inkassovarsel.
 10. Krav som ikke kan inndrives blir utgiftsført, samtidig vil personen på innrapportert kravet til lønns- og trekkoppgave det året beslutningen om avskrivning tas.

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt Tjenestesenteret