Wikier

Lønnsslipp

Feilutbetalt lønn

Hvis du som ansatt oppdager feil på lønnsutbetalingen, må du så raskt som mulig ta kontakt med Tjenestesenteret for lønn og HR.


Her finner du lønnsslippen | Slik leser du lønnsslippen | Temaside lønn


På den måten kan vi avklare riktig registrering av lønnsberegning, lønnspostering og lønnshistorikk.

Tjenestesenteret vil sammen med deg som ansatt avklare årsaken til feilutbetalingen og vurdere tilbakebetalingsordning eller tilbakebetalingskrav. Det skal alltid innhentes samtykke fra ansatt om trekk i lønn.

Dersom tilbakebetalingskravet (faktura) ikke blir betalt til betalingsfristen, så vil du få purring. Ved fortsatt manglende betaling, vil kravet går til inkasso.

Kontakt

Ved spørsmål om feilutbetalt lønn, kontakt Tjenestesenteret