Wikier

Lønnsslipp

Lønnsslippen finn du i Selvbetjeningsportalen.


English: Payslip

Temaside lønn | Feilutbetalt lønn | Utbetalingsdatoar


Sjå lønnsslippen din

Rettleiing/veiledning:

Lønnsslipp for deg som har slutta ved NTNU

Om du ikkje lenger har eit tilsetjingsforhold/ansettelsesforhold ved NTNU og dermed ikkje tilgang til Selvbetjeningsportalen, må du logge inn i Altinn for å sjå lønnsslippen din. Den blir ikkje sendt ut på papir.

Lønnsslipp for eksterne oppdragstakarar

 • Oppdragstakarar finn sin «lønnsslipp» i BetalMeg/Selvbetjeningsportalen eller i DFØ-appen.
 • Dersom du ikkje har portalen eller appen, finn du han i Altinn.
 • Utanlandske oppdragstakarar utan norsk adresse eller fødselsnummer vil få denne automatisk tilsendt frå DFØ per post.

Lønnsslipper fra 2022 og tidlegare

Viss du gløymde å laste ned lønnsslipper frå 2022 før HR-portalen stengde 31.12.22, kan du finne opplysningane ved å logge inn via ID-porten på https://www.skatteetaten.no/person/

 1. Gå til Min skatt, bla nedover til Mine inntekter og arbeidsforhold.
 2. Her finn du nå ei oversikt over inntekter og arbeidsforhold hittil i år (2023), og tidlegare år.
 3. Trykk på "Se tidligere innsendte inntektsopplysninger".
 4. Vel arbeidsgivar og du finn opplysningar for tidlegare år for aktuell arbeidsgivar.
 5. Vel deretter ønskt månad, og du finn opplysningane for aktuell månad.

Kontakt

For spørsmål om lønnsslippen, kontakt Tenestesenteret

Temaside om lønn

Child Pages (1)

 • Feilutbetalt lønn

  Hvis du som ansatt oppdager feil på lønnsutbetalingen, må du så raskt som mulig ta kontakt med Tjenestesenteret for lønn og HR. Her finner du lønnsslippen | Slik leser du lønnsslippen | Temaside...