Wikier

Lønnsslipp

Lønnsslippen finner du i Selvbetjeningsportalen.

English: Payslip

Se lønnsslippen din

Veiledning:

Lønnsslipp for deg som har sluttet ved NTNU

Hvis du ikke lenger har et ansettelsesforhold ved NTNU og dermed ikke tilgang til Selvbetjeningsportalen, må du logge inn i Altinn for å se lønnsslippen din. Den blir ikke sendt ut på papir.

Lønnsslipp for eksterne oppdragstakere

  • Oppdragstakere finner sin «lønnsslipp» i BetalMeg/Selvbetjeningsportalen eller i DFØ-appen.
  • Dersom du ikke har portalen eller appen, finner du den i Altinn.
  • Utenlandske oppdragstakere uten norsk adresse eller fødselsnummer vil få denne automatisk tilsendt fra DFØ per post.

Lønnsslipper fra 2022 og tidligere

Hvis du glemte å laste ned lønnsslipper fra 2022 før HR-portalen stengte 31.12.22, kan du finne opplysningene ved å logge inn via ID-porten på https://www.skatteetaten.no/person/

  1. Gå til Min skatt, bla nedover til Mine inntekter og arbeidsforhold.
  2. Her finner du nå en oversikt over inntekter og arbeidsforhold hittil i år (2023), og tidligere år.
  3. Trykk på Se tidligere innsendte inntektsopplysninger.
  4. Velg arbeidsgiver og du finner opplysninger for tidligere år for aktuell arbeidsgiver.
  5. Velg deretter ønsket måned, og du finner opplysningene for aktuell måned.

Kontakt

For spørsmål om lønnsslippen, kontakt Tjenestesenteret

Temaside om lønn