Wikier

Selvbetjeningspor...

Lønnsinformasjon

Her er en oversikt over feltene du finner under "Lønnsinformasjon" i Selvbetjeningsportalen.


English: Salary information

Se også Temaside Lønn | Selvbetjeningsportalen


Se også veiledning fra DFØ:

Hva betyr de ulike feltene?

Til høyre for ansattnummeret og navnet ditt, finner du følgende rubrikker:

Årsak 0008: Hvis du har fått endret lønn, står det hva som er årsaken til lønnsendringen.

Type tariffavtale: Avhenger av din fagforeningstilhørighet. A-regulativ gjelder medlemmer av LO/YS og overenskomstlønn er Akademikerne og uorganiserte. Se oversikt over fagforeninger ved NTNU.

Tariffområde: Spenn eller ramme avhengig av hvilken stillingskode du har.

Tar.grp: Tariffgruppe. Henger sammen med tariffområde. Spenn = Spenn og Ramme = Stige

LT: Lønnstrinn, se https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/Statlig-arbeidsgiverpolitikk/lonn-og-tariff-i-staten/lonnstabellen/id438643/

Lønnart 0008: Hva slags lønnart. F.eks. årslønn eller individuell lønn årsbeløp.

Beløp 0008: Din årslønn.

Start 0008: Dato for lønnsendring.

Dell.% 0008: Hvor stor stilling du har.

Stillingsgruppe betegnelse: Din stillingskode. Du finner oversikt over de ulike stillingskodene og -betegnelsene i Hovedtariffavtalene i staten.

Org. enh. betegnelse: Hvilken organisatorisk enhet du jobber ved NTNU.

Kontakt

For spørsmål om hva feltene i lønnsinformasjon betyr, kontakt Tjenestesenteret.

4286 Visninger